År                
2023    TCFD-rapport 2023             
2022   TCFD-rapport 2022        Konsernstatistikk (begge lokasjoner)    Klimaregnskap (begge lokasjoner)
2021   Klima og miljørapport for Andebu 
  Klima og miljørapport for Sandefjord
   Konsernstatistikk (begge lokasjoner)    Klimaregnskap (begge lokasjoner)
2020      Klima og miljørapport for Andebu        Klima og miljørapport for Sandefjord        
2019   Klima- og miljørapport for Andebu    Klima- og miljørapport for Sandefjord         
                 
    Retningslinjer for bærekraft