1.

Talentprisen deles ut til den person som har utvist et spesielt talent innen idrett, kunst eller kultur. Kandidaten må ha tilknytning Andebu, Høyjord eller Kodal. Det vil si at kandidater er oppvokst i, bosatt i eller tilsluttet lag/forening i ett av de tre sognene. Kandidatens prestasjoner bør skille seg klart fra det vanlige nivået i distriktet, og ha utsikter til og nå et enda høyere nivå.

Prisen deles ut til talenter i alderen 15 – 25 år.

 

2.

Vinneren kåres av en jury med følgende sammensetning:

                   - en representant for Andebu, Kodal og Høyjord ungdomslag
                   - en representant for Andebu, Kodal og Høyjord idrettslag
                   - en representant for Andebu, Kodal og Høyjord nærmiljøutvalg
                   - to representanter fra Andebu Sparebank, oppnevnt av bankens styre.

Representantene fra nærmiljø, idretts- og ungdomslagene rullerer hvert 2. år. Det søkes å finne representanter for alle tre sogn i hver periode.

 

3.

Både privatpersoner og lag/foreninger har anledning til å foreslå kandidater. Andebu Sparebank fastsetter egnet anledning for utdeling av prisen og frist for innsending av kandidater. Utlysningen bør skje senest tre uker før innsendingsfrist.

 

4.

Talentprisen består av et diplom og et stipend på kr. 15 000,- som gis av Andebu Sparebank

 

5.

Disse statuttene trer i kraft med virkning fra året 2013, endret etter kommunesammenslåingen fra 2017. 

 

6.

Andebu Sparebank har rett til å endre nevnte bestemmelser dersom dette skulle være formålstjenlig. En tar sikte på at prisen skal være en årlig foreteelse, men forutsetningene under pkt. 1 må være tilstede.