Formålet med rutinen er å redusere vår miljøbelastning. Rutinen skal benyttes ved alle innkjøp

Forut for innkjøp og forespørsler skal:

1. Det gjøres en behovsvurdering

 • Har vi behov for produktet eller kan vi bruke det vi har lenger?
 • Har vi produktet allerede på lager?
 • Er dette ”riktig produkt” eller finnes det bedre alternativer?

2. Leverandørens miljøprofil vurderes

 • Vurdere lokale leverandører
 • Etterspør et sertifisert miljøledelsessystem: Miljøfyrtårn eller ISO 14001
 • Velge miljøvennlige tjeneste- og jobbreiser, med prioritet til buss og tog.

3. Produktene kontrolleres

 • Tredjeparts miljømerkede (Svanen og Ecolabel) produkter skal foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles.
 • FSC-merket trevirke eller Økotex-tekstiler kan velges hvis ikke Svane og Ecolabel.
 • Følgende kjøpes ikke:
  o produkter laget av tropisk tømmer
  o Produkter som inneholder tilsatt mikroplast
  o produkter som inneholder palmeolje, se http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeoljeguide
  o produkter som inneholder farlige kjemikalier som er oppført på myndighetenes prioriteringsliste (REACH). Se http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/
 • Produkter uten faremerking foretrekkes.
 • Når det ikke finnes miljømerkede produkter, søker vi etter substitutter (substitusjonsplikten Produktkontroll-loven § 3 a).
 • Sjekker hva som finnes av miljødeklarerte produkter på www.epd-norge.no (EPD-produkter sertifisert etter ISO-standard, som norske firma har fått godkjent).
 • God kvalitet, lang levetid skal alltid vektlegges.
 • Maskiner og utstyr med lavest mulig miljøbelastning skal foretrekkes, for eksempel lavt støynivå, høy energieffektivitet og lavt vannforbruk. Følg lenken for tilgang til veilederne med miljøkrav ved ulike typer innkjøp.


  Andebu, 1.9.2020
  Børre Grovan
  Banksjef