Egenkapitalbevis

Andebu sparebank har 258 eiere som innehar til sammen 400 000 egenkapitalbevis. Her er informasjon til deg som er eller ønsker å bli egenkapitalbeviseier.

Valg til forstanderskapet 

Egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet ble avholdt
tirsdag 14. februar.  Her ble det gjenvalg på Svein Flåtten som medlem i forstanderskapet, og på Lars Viggo Holmen som medlem av valgkomiteen.

Egenkapitalbevis