Egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiere får representanter i forstanderskapet og utbytte av overskudd.

Valg til forstanderskapet 

Egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet ble avholdt
tirsdag 14. februar.  Her ble det gjenvalg på Svein Flåtten som medlem i forstanderskapet, og på Lars Viggo Holmen som medlem av valgkomiteen.

Egenkapitalbevis