Resultatene av årets kundeundersøkelse er klar og med en kundeopplevelsesindikator (KOI) på 91 slår vi alle andre banker som har filial i Vestfold. Dette er 15. år på rad Andebu Sparebank har Vestfolds mest fornøyde bankkunder.
- Andebu Sparebank har de mest tilfredse og lojale bankkundene i regionen, sier Jonny Nordøy, bedriftsrådgiver og ekspert på kunderelasjonsmålinger i Kantar. Det er Kantar som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra 35 banker i Eika-alliansen. Over 900 av bankens kunder har svart på undersøkelsen. Det er særlig to områder banken får høy skår: «Vennlighet og hjelpsomhet» og «Rådgivning ved livshendelser».

 

Opp fra ifjor

Kundeopplevelsesindeksen har en liten oppgang på tre poeng siden i fjor til 91, og er fremdeles best i regionen, og banken er fjerde best av alle Eika-banker. Gjennomsnittlig skår blant alle banker i regionen er 70.

- Vi opplever at stadig flere kunder etterspør personlig rådgivning. Derfor er det gledelig at det nettopp er disse områdene kundene gir oss høyere skår, sier banksjef Børre Grovan.

Bankens kunder gir også gode karakterer for bankens samfunnsengasjement. Gjennomsnittlig skår for regionens banker er 38, Andebu Sparebank får 80 poeng, noe som også er langt over snittet i andre Eika-banker.

 

Personlig kontakt og stor tillit

- Kundene har høy tillit til at banken setter kundenes interesserer foran egne interesser. Kundene opplever at banken virkelig stiller opp når man trenger det, og er en troverdig rådgiver basert på faktiske kundebehov, sier Nordøy. Undersøkelsen viser også at 95 prosent av kundene opplever å ha en fast kontaktperson i banken. Til sammenligning er gjennomsnittet for alle banker 44 prosent.
- Mange av våre kunder setter pris på å snakke med en rådgiver de kjenner – og som kjenner dem, så vi kjenner oss igjen i undersøkelsen, sier banksjef Børre Grovan.
Han er også svært fornøyd med at banken har usedvanlig mange ambassadører: 21 prosent av kundene sier de er «usedvanlig fornøyd», 54 prosent er «svært fornøyd» og 23 prosent er «fornøyd».

- Ambassadørene er kanskje vår aller beste markedsføring. Svært mange av de kundene som kommer til oss, kommer fordi de har fått anbefalinger fra andre. Det er vi veldig takknemlige for, sier Grovan.

 

* BIs kundebarometer 2007-2016, Kantar TNS kundeundersøkelse, 2017-2021