Med en kapitaldekning på 19,0 prosent er Andebu Sparebank blant landets mest solide, godt rustet til å møte strengere myndighetskrav. Innskuddsveksten var på 17,3 prosent mens utlånsveksten var på 16,2 prosent. Med Eika boligkreditt har lokalbanken nå 4 005 millioner kroner i forvaltningskapital. Størsteparten av innskuddsveksten kommer fra kunder i Andebu mens utlånsveksten er størst i Sandefjord.  Som vanlig er det også svært små tap i Andebu Sparebank i 2016.

 

Stor vekst
Andebu Sparebank fikk 1060 nye kunder i 2016, noe som tilsvarer en økning på 10 prosent. Dette skyldes flere forhold, blant annet at konkurrerende banker legger ned filialer, vår nysatsning i Sandefjord, vellykket digital markedsføring og positiv oppmerksomhet rundt vedtatt sammenslutning av Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner. Dette har også gitt banken en høy, men balansert vekst i utlån (både på privatmarkedet og bedriftsmarkedet) samt innskudd fra kunder.

I mai 2016 la banken ned sin filial i Kodal etter 32 års drift. Beslutning ble tatt fordi behovet for manuelle banktjenester har falt dramatisk og dagens krav til sikkerhet, kompetanse og fremtidsrettet bankdrift gjør det vanskelig å drive små filialer. I august 2016 flyttet banken sitt kontor i Sandefjord til nye selveide lokaler i Rådhusgata 17 i Sandefjord. De nye lokalene er tre ganger så store som tidligere og gir muligheter for betydelig vekst.

 

Tar posisjon i nye Sandefjord

- Vår satsing på Andebu, Sandefjord og Stokke startet lenge før kommunesammenslåingen og vi tror dette vil gi oss fortsatt god vekst i året som kommer. Selv om konkurransen om utlånskundene blir stadig tøffere, ser vi at det er rom for en liten lokalbank med fokus på omsorgsfull kundebehandling og konkurransedyktige vilkår. Det gjør at vi stadig får noen nye kunder, samtidig som vi mister få, sier Børre Grovan. Ved siste undersøkelse i Norsk Kundebarometer skåret banken 83,6 poeng, noe som ville gitt en førsteplass på den nasjonale banklisten ville og andre plass av 182 selskap, bare slått av Finn.no.