Med en kapitaldekning på 19,4 prosent er Andebu Sparebank blant landets mest solide, godt rustet til å møte strengere myndighetskrav. Utlånsveksten var på 9,1 prosent. Veksten er stor i Stokke (11,8 %) og Sandefjord (19,6 %), men størst i Tønsberg og Re (totalt 20,8 %). Som vanlig er det også svært små tap i Andebu Sparebank i 2017.

Ned på innskudd
På innskudd hadde banken en nedgang på 1,9, noe som skyldes bortfall av kommunalt innskudd etter kommunesammenslåingen. Innskudd fra personkunder økte med 3,5 prosent, mens innskudd fra næringskunder økte med 4,5 prosent. Etter innføringen av Aksjesparekonto og Innskuddsbasert pensjonssparing har økningen i fond vært større enn noensinne.  

 Rekordoverskudd
Overskuddet på 38,5 millioner kroner er det største i bankens historie. Det skyldes god vekst på alle områder. 7 millioner skyldes imidlertid
ekstraordinære forhold: omlegging fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning.
Andebu Sparebank fikk 1092 nye kunder i 2017, noe som tilsvarer en økning på 10 prosent. Dette skyldes flere forhold, blant annet vår nysatsning i Sandefjord, vellykket digital markedsføring og ikke minst et godt omdømme og en stor andel «ambassadører» blant våre kunder. Dette har også gitt banken en høy, men balansert vekst i utlån til PM og BM samt innskudd fra kunder.

En personlig bank
- Vår satsing på personlig rådgivning og god service har gitt god vekst og vi tror det et stort potensiale for ytterligere vekst i årene som kommer. Vi er i et område med god vekst og fortsatt gode boligpriser. Selv om det er mange konkurrenter rundt oss, ser vi at det skapes et mulighetsrom for en liten lokalbank når storbankene har fokus på konsolidering, kostnadskutt og nedbemanning, mener banksjef Børre Grovan.

 
Hele årsrapporten er publisert på Oslo Børs