Det er fortsatt tid igjen til å flytte aksjene og aksjefondene dine over til en aksjesparekonto uten å måtte betale skatt på urealiserte gevinster. Men ved nyttår stenger døra for det mange har omtalt som et skatteamnesti, i praksis trolig allerede en uke eller to før, fordi det tar en del tid for banken å gjennomføre operasjonen. I Andebu Sparebank er fristen 27.12. dersom du kun har Eikafond og 29.11. dersom du har fond i andre banker.

Se hvordan du oppretter aksjesparekonto i mobilbanken eller via PCen

Sjelden skattegave
Med en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt. Du kan også ta ut innskutt beløp uten å skatte. Skatten betales først når du tar ut gevinsten. Med en aksjesparekonto blir det dermed enklere å bytte ut dyre og dårlige fond. Alle banker tilbyr aksjesparekonto. I Eika-bankene er det kostnadsfritt for kunden å ha aksjesparekonto.

Det er bare aksjer og aksjefond med en aksjeandel over 80 prosent som kan være på en aksjesparekonto. Det betyr at kombinasjonsfond og rentefond holdes utenfor ordningen.

– Flyttemuligheten ble av finansbransjen omtalt som et «skatteamnesti» og en «skattegave» til fonds- og aksjesparere. Finansdepartementet har ikke for vane å gi slike skattegaver til det norske folk, så jeg er temmelig sikker på at dette ikke kommer tilbake, sier spare-ekspert Torild. S Larsen i Andebu Sparebank.
– Fra 1. januar vil flytting av frie aksjer og aksjefond til aksjesparekonto utløse gevinstskatt, poengterer hun.

 

Boligsparing og pensjonssparing
Rådgiveren minner også om de andre spareordningene som er skattegunstig, men som må gjøres får nyttår: Boligsparing for ungdom (BSU) og Individuell Pensjonssparing (IPS).
Boligsparing for Unge (BSU) er fremdeles den smarteste sparingen du kan gjøre som ung. Ordningen er et lite kinderegg med tre gode fordeler: med BSU får du nemlig både skattefradrag, god rente og egenkapital til bolig. Skattefradraget er på 20 prosent, altså 5000 kroner pr år og totalt 60 000 kroner om du sparer full pott (25 000,- pr år og 300 000,- totalt).
Den nye Individuelle pensjonssparingen (IPS) gir skattefordeler som trolig vil friste mange. Skyter du inn 40 000 kroner iår, vil skatten for 2019 bli redusert med 9200 kroner. Denne skatten må du betale når du tar ut pengene. Fordelen med en slik skatteutsettelse er at du i mellomtiden kan få en god avkastning på pengene. Ulempen er at pengene er bundet til du fyller 62 år.
- Det er på mange måter tilbud om et rentefritt lån fra myndighetene. Sparesaldoen er unntatt formueskatt, og det er ingen skatt på avkastning i spareperioden. Når du tar ut pengene, beskattes dette som alminnelig inntekt (22 prosent), forteller Toril Larsen.