Et hjem er mer enn vegger og tak. Det er et sted der gode minner skapes gjennom trivsel, omsorg og trygghet. Derfor har Aktiv Eiendomsmegling og SOS-barnebyer inngått et langsiktig samarbeid for å gi flere god omsorg og bedre fremtidsmuligheter. 


Alle fortjener et godt hjem
– Vi jobber med folks hjem hver dag og syntes det er naturlig å engasjere oss sammen med SOS-barnebyer, sier daglig leder i Aktiv Eiendomsmegling Sandefjord/Andebu, Kaia Hostvedt Dahle.
– Alle fortjener et godt hjem, uansett hvor man bor eller hvor man vokser opp. Aktiv tar omsorg på alvor, enten i møte med kundene våre eller gjennom vårt samfunnsansvar, derfor vil vi bidra til å gi flere barn et trygt og godt hjem, forteller Dahle.  

Aktiv gir 100 kroner for hver eiendom som formidles, minimum 1 million kroner i året, til SOS-barnebyer. I tillegg oppfordrer vi kunder og andre til å være med og bidra.

                                                                                         

Et trygt hjem er en forutsetning
– God omsorg i et trygt og stabilt hjem er helt avgjørende for at barn skal vokse opp og utvikle seg, påpeker Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer.

 

I dag antar SOS-barnebyer at hvert 10. barn i verden lever uten, eller står i fare for å miste, omsorgen fra foreldrene sine. Dette innebærer dramatiske konsekvenser både for det enkelte barnet og samfunnet det vokser opp i. – Disse barna er verst stilt i verden. De går glipp av skolegang, har dårligere helse, og de blir oftere utsatt for vold og utnytting, forteller Grønnern.

 

Bidrar til samfunnsutvikling

Grønnern er svært glad for å ha Aktiv Eiendomsmegling med på laget som en engasjert støttespiller. – Ved å sørge for en god barndom i et trygt hjem, legger vi til rette for at flere barn kan vokse opp til å bli ressurssterke voksne. Voksne som kan forsørge seg selv og sin familie, og som kan bidra til å skape demokratiske, rettferdige og bærekraftige samfunn. Prioriterer vi ikke disse barna nå, må vi regne med mindre vekst og større ulikheter. Derfor bidrar Aktiv ikke bare til at barn får oppfylt sine grunnleggende rettigheter, men også til viktig samfunnsutvikling, understreker Grønnern.

 

Se filmen «Alle fortjener et hjem»