Forsikringsrådgiver John-Reidar Pettersen og bedriftsrådgiver Jon Henrik Grindlia er klare til å hjelpe kunder i både medgang og motgang.

Gode råd i harde tider

Er din bedrift rammet av eller økte kostnader eller sviktende etterspørsel? Ikke vent for lenge med å lage en plan for hvordan du kan håndtere den nye hverdagen.
Årsaken til svært mange konkurser er at tegnene på dårlig økonomi ikke blir oppdaget tidlig nok og at redningsaksjonen settes i gang for sent. Vårt råd er å være på vakt mot faresignaler og kontakte banken så tidlig som mulig. 

Å ha god kontroll på utgifter og inntektsstrømmer er avgjørende for å gjøre kloke valg.  Greier du å utligne økte utgifter med økte inntekter? Er det svikt i salget eller har du mye utestående fordringer som går ut over likviditeten?

Kanskje er tiden inne for å revidere budsjettene og gjøre nye estimater for framtida? Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre grep i form av pris- eller produktendringer, kostnadskutt – eller finansieringsløsninger. Din bedriftsrådgiver i banken er en god sparringspartner for å finne fram til gode løsninger. 

Kontakt oss gjerne for et møte!

6 gode råd for å unngå økonomiske problemer

1. Disiplin

Når bedrifter vokser og tjener mer penger er det mange som faller for fristelsen av å bruke mer penger enn de burde. Pass på at du disponerer pengene fornuftig og holder deg til budsjettet. Et viktig grep i urolige tider er å sørge for ha tilstrekkelig likviditet. Et tiltak kan være å vurdere om det er noen anleggsmidler som kan selges for å frigjøre kapital.

 

2. Kostnadskutt

Gå gjennom alle kostnader, og fjern alle kostnader som ikke er direkte knyttet til inntektene. Vi snakker her om kostnader som ikke er helt nødvendig for driften og de målene som er satt for bedriften.

 

3. Tidlig dialog

Start dialogen med kreditorer og leverandører så tidlig som mulig om du ser at det kommer til å bli vanskeligheter. Jo tidligere dere kan samarbeide for å løse situasjonen jo bedre. 

4. Likviditetsbudsjett

Dårlig likviditet er en viktig grunn til at bedrifter sliter med økonomistyringen. Leverandører vil ha pengene sine så raskt som mulig, samtidig vil kundene dine ha så lange betalingsfrister som mulig. For å vite hva bedriften har tilgjengelig av likvide midler til enhver tid er det smart å sette opp et likviditetsbudsjett.

5. Faktureringsrutiner

Gå gjennom rutinene dine for fakturering og vurder om det er noe du kan gjøre for å få inn penger så raskt som mulig. Har du lange betalingsfrister kan det være en mulighet ha kortere betalingsfrister slik at du får inn pengene raskere. Det kan også være en mulighet å selge fakturaer for å få inn pengene raskt.

6. Vær åpen om situasjonen

Mange vegrer seg for å innrømme at de har problemer med økonomien og det kan være en av grunnene til at ting går for langt til at det kan reddes. Vårt råd er å være åpen om situasjonen og tidlig gå i dialog med viktige samarbeidspartnere.