OPPDATERT: Tegningsperioden ble avsluttet onsdag 4.12. kl 15:00. 

Her kan du laste ned prospektet

Ønsker du å vite mer om egenkapitalbevis har vi nå lagt ut utfyllende informasjon i prospektet og på våre nettsider. I tillegg har vi holdt informasjonsmøter der vi løfter fram de viktigste punktene i prospektet, gir praktisk informasjon om tegning samt åpner for spørsmål. Det er avholdt tre møter 18., 19. og 25.  november. Andebu Sparebank har vært en selveid bank siden stiftelsen i 1863. Emisjonen denne høsten er altså historisk, og det er første gang man kan kjøpe seg inn på eiersiden i banken. 

Kjøp elektronisk
Egenkapitalbevisene kan du kjøpe elektronisk på nett. Da gjør man alt i en prosess inkludert signering med bankID. For å kjøpe egenkapitalbevis må du ha en VPS-konto og penger tilgjengelig for trekk 10. desember. (Mer om hvordan du tegner her.)
Det blir tilrettelagt for en emisjon på mellom 31,5 og 42 millioner kroner. Minimumsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer. Dersom interessen er svært stor og det blir tegnet for mer enn 42 millioner kroner, skal styret søke å avrunde de tildelte postene egenkapitalbevis på en fornuftig måte.  

Ikke på børs
Egenkapitalbevis har en del til felles med aksjer, men egenkapitalbevisene i Andebu Sparebank er unoterte verdipapirer og Andebu Sparebank har inngått en avtale med Norne Securities for omsetning etter førstegangstegning.  Erfaringen fra andre egenkapitalbevis-eiere tilsier at en slik omsetning fungerer bra, men man kan ikke gi noen garanti for at det finnes kjøpere til et hvert tidspunkt. Vanligvis er det liten verdistigning på egenkapitalbevis, gevinsten hentes fortrinnsvis ut i årlige utbytter.  

Se egne nettsider om egenkapitalbevis

Se også Sandefjords Blad om egenkapitalbevis (krever abonnement)