Fredag 6. desember vedtok styret den endelige tildelingen av 400 000 egenkapitalbevis til 105 kroner pr stk. Etterspørselen har vært langt større enn tilbudet: I tegningsperioden fra 18. november til 4. desember ble det søkt om å kjøpe 704 400 egenkapitalbevis av totalt 260 interessenter.

-  Det er veldig hyggelig å se at så mange har tro på Andebu Sparebank. Vi er takknemlige og ydmyke og vil gjøre vårt beste for å innfri forventningene til våre nye 260 eiere, sier banksjef Børre Grovan. Han er også fornøyd med at interessen har vært stor i «gamle Andebu» og «nye Sandefjord».


Måtte avkorte
 -Med en overtegning på mer enn 76 prosent er emisjonen i Andebu Sparebank en av de mest populære førstegangsutstedelsene Norne Securities AS har vært tilrettelegger for. Vi vil gratulere banken med et fantastisk godt resultat, sier Øyvind Fallmyr som har vært tilrettelegger for emisjonen. 

På grunn av overtegningen måtte styret gjøre avkortninger på tildelingen. Styret valgte å sette et «gulv» på 1000 egenkapitalbevis, hvilket betyr at alle som tegnet for over 100 000 kroner har fått en avkortning til ca 44 prosent.


Vil fortsette veksten
Andebu Sparebank har over lengre tid vokst mer enn andre banker. Samlet forretningskapital var på en milliard kroner i 2003 og nå i november nådde banken en ny milepæl da de passerte fem milliarder kroner. Veksten siste år er på over ti prosent. Grovan mener at mange har lagt merke til den høye kundetilfredsheten banken har, og at det har gitt resultater.

Med 40 millioner i ny, frisk egenkapital er Andebu Sparebank godt rustet til å fortsette sin gode vekst.
- Dette er i henhold til vår langsiktige strategi om å bli den foretrukne banken i Sandefjord kommune, sier styreleder Sigbjørn Myhre. Han ser også fram til å få eksterne eiere inn i bankens organer. Egenkapitalbeviseierne vil få fire av 16 representanter i bankens øverste organ, forstanderskapet, og en representant i bankens valgkomite.

 

Registreres før jul
Det er i dag sendt ut børsmelding og det vil gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis til hver enkelt tegner. Etter planen vil emisjonen bli registrert i foretaksregisteret omkring 20. desember 2019, hvoretter de nye egenkapitalbevisene vil bli overført til tegnernes VPS-konto.
Etter nyttår starter prosessen med valg av nye representanter til valgkomite og forstanderskap slik at et nytt forstanderskap er klart på generalforsamlingen i mars 2020.