Det kom inn til sammen ti søknader til behandling ved høstens tildeling. Det var mange gode prosjekter i søknadsbunken, og flere av søkerne oppfordres til å søke igjen ved neste tildeling i februar. Følgende prosjekter ble tildelt midler i høstens tildeling:

 Søker   Beskrivelse av søknad    Tildelt 
 Høyjord ungdomslag   Oppgradering av Haugarplassen     400.000,-
 Anexet   Oppussing av Anexet     20.000,- 
 Andebu IL     Hjertestarter      15.000,- 
 NMK Andebu    Sikkerhetsoppgradering av flaggposter     55.000,- 

 

- Haugarplassen er en sentral og viktig arena for Høyjord. Å bidra til utvikling her er noe som mange vil ha glede av. Det er i tillegg et gjennomarbeidet prosjekt, med god dugnadsinnsats og flere finansieringskilder. Derfor har vi valgt å gi størsteparten av potten til Høyjord Ungdomslag denne gangen, sier banksjef Børre Grovan. 

Lang tradisjon
Den idylliske plassen ble kjøpt av Høyjord Ungdomslag i 1949 og opp gjennom historien har det vært en rekke arrangementer, med utstillinger, dansefester og ulike forestillinger. Haugarplassen har også lang tradisjon som samlingsplass for 17. mai-feiring hvert år. Scenen og dansegulvet som ble bygget i 1966 er imidlertid overmodent for skifting, så i fjor ble scenen revet og en ny større platting ble bygget. 
Nå ønsker Høyjord ungdomslag å videreutvikle dette ved å få på plass en ny scene og bygge tak over både scene og dansegulv. 
- Større takoverbygg og ny scene vil kunne tiltrekke seg større band, og alle arrangementer på Haugarplassen vil være enklere å gjennomføre uavhengig av været.  Ungdomslaget ønsker med dette å gjøre Haugarplassen enda bedre egnet for bygdas arrangementer, forteller leder Elin Sulutvedt.  
Målet er å få ny scene på plass før 17.mai 2020, slik at 17. mai-underholdningen fra Høyjord skole kan foregå der allerede neste år. I Høyjord har man en solid dugnadsgjeng som har sitt utspring fra byggingen av kirkestua. Da idrettslaget og ungdomslaget skulle bygge sitt servicebygg, var dugnadsgjengen klare igjen. Og nå er brakka flyttet opp til Haugarplassen. 
- Vi er veldig heldig som har en slik gjeng. Her er det nevenyttige folk som er blitt pensjonister, enkelte over 80 år, men de er spreke og gjør en fantastisk jobb, sier Elin Sulutvedt.