De to nye sparebankstiftelsene – Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu – som formelt blir registrert 1. februar 2024 i Foretaksregisteret – vil også bli invitert til møtet.

I møtet skal det formelt godkjennes egenkapitalbeviseiernes medlemmer til den nye generalforsamlingen i Skagerrak sparebank, som er innstilt fra valgkomiteene.

Valgkomiteenes forslag til valg av egenkapitalbeviseiere er som følger for 9 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen.

Ved første gangs valg velges medlemmene og varamedlemmene som følger:

  • Medlem 1: Skagerrak stiftelsen - Jon Guste Pedersen   Varamedlem 1: Skagerrak – Thorbjørn Haukvik
  • Medlem 2: Larvik stiftelsen - Steinar Amsrud                            
  • Medlem 3: Andebu stiftelsen - John Henry Bråvold     Varamedlem 2: Andebu - Svein Arne Flåtten
  • Medlem 4: Skagerrak øvrige EK- beviseiere - Halvor Vinje
  • Medlem 5: Skagerrak øvrige - Gisle Lunde (generalforsamlingens nestleder)
  • Medlem 6: Skagerrak øvrige - Roy Lundquist
  • Medlem 7: Skagerrak øvrige - Dag Haagensen
  • Medlem 8: Andebu øvrige - Sigbjørn Myhre
  • Medlem 9: Andebu øvrige - Elisabeth Møyland Halum

Velkommen til møte.

Påmelding

Se innkalling og påmelding på ekbevis.no