- Andebu Sparebank har de mest tilfredse og lojale bankkundene i regionen, sier Jonny Nordøy, bedriftsrådgiver og ekspert på kunderelasjonsmålinger i Kantar.  Det er Kantar som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra 39 banker i Eika-alliansen. Over 900 av bankens kunder har svart på undersøkelsen. Det er særlig to områder banken for høy skår: «Vennlighet og hjelpsomhet» og «Tillit til at ansatte har hovedfokus på kundens interesser». 

Korona-effekter

Kundeopplevelsesindeksen har en liten nedgang på to poeng siden i fjor til 88, men er fremdeles best i regionen, og banken er sjette best av alle Eika-banker. Gjennomsnittlig skår blant alle banker er 66.
- At vi har gått noe ned tilskrives hovedsakelig korona-pandemien, og at banken i store deler av 2020 hadde stengte dører. Selv om kundene er fornøyd med å bli betjent via telefon og digitale kanaler, vil nok en bank med hovedfokus på personlig rådgivning tape litt på at man ikke kan møtes fysisk over en kopp kaffe, sier banksjef Børre Grovan, som er svært fornøyd med resultatet av kundeundersøkelsen. 

Personlig kontakt og stor tillit

- Kundene har høy tillit til at banken setter kundenes interesserer foran egne interesser. Kundene opplever at banken virkelig stiller opp når man trenger det, og er en troverdige rådgiver basert på faktiske kundebehov, sier Nordøy. Undersøkelsen viser også at 96 prosent av kundene opplever å ha en fast kontaktperson i banken. Til sammenligning er gjennomsnittet for alle banker 45 prosent. 
- Mange av våre kunder setter pris på å snakke med en rådgiver de kjenner – og som kjenner dem, så vi kjenner oss igjen i undersøkelsen, sier banksjef Børre Grovan.
Han er også svært fornøyd med at banken usedvanlig mange ambassadører: over 21 prosent av kundene sier de er «usedvanlig fornøyd», 53 prosent er «svært fornøyd» og 21 prosent er «fornøyd».
- Ambassadørene er kanskje vår aller beste markedsføring. Svært mange av de kundene som kommer til oss, kommer fordi de har fått anbefalinger fra andre. Det er vi veldig takknemlige for, sier Grovan.