- Vi ser at behovet for en langdag har blitt mindre, og stadig flere har fleksibel arbeidstid. Mange foretrekker møter på dagtid, men for kunder som ønsker møter etter åpningstid tilbyr vi naturligvis dette. Kontakt din rådgiver for å avtale tid, oppfordrer banksjef Børre Grovan. Han legger til at banken det siste året har økt tilgjengeligheten, siden man allerede kan få hjelp på telefonen 07-23 på hverdager og 09-23 i helger. I tillegg er automatsonen i Andebu åpent hver dag kl 07-23.
Ordningen med sommertid (stengt kl 15) fortsetter. Fra 1. september har banken åpent hver dag kl 09:00-15:30.