I 2022 styrket Andebu Sparebank sin innsats mot økonomisk kriminalitet og etablerte en egen stilling som antihvitvaskansvarlig.  Anti-hvitvaskingsarbeidet (AHV) er en viktig del av vårt samfunnsansvar, og vårt mål er at ingen skal bruke vår bank til å hvitvaske penger fra kriminell virksomhet.

 

Spesialkompetanse i skattekriminalitet

1. august begynte Nina Brodahl i den nye stillingen. Nina kommer fra Skatteetaten, der hun jobbet som spesialrevisor og analyseleder for strategisk etterretning i Skattekrim Etterretning. Hun er utdannet revisor og agronom og har også jobbet med privatrevisjon i BDT Viken.  I tillegg har hun vært nettlærer i økonomisk kriminalitet på Handelshøgskolen BI. Med Nina Brodahls kompetanse har vi løftet oss både på kompetanse og kapasitet innen dette viktige området.

Høsten 2022 har vi hatt stort fokus på opplæring på det å avdekke økonomisk kriminalitet, både gjennom vår nye AHV-ansvarlig og ved å invitere eksterne spesialister på emnet, slik som professor i økonomisk kriminalitet Petter Gottschalk. Banken har gode rutiner på å hindre at kriminelle bruker banken, og det vil være et økt fokus på dette videre i 2023.

Voldsom økning

- Når det blir vanskeligere økonomiske tider er det empiri som viser at kriminaliteten øker. I 2022 har vi spesielt sett at antallet svindelsaker har økt voldsomt. Dette omfatter som oftest BankID-svindel, men også kjærlighetssvindel forekommer ofte. Vi forventer også at andelen svart omsetning vil øke med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, forteller AHV-ansvarlig Nina Brodahl.

- Det viktigste vi som bank kan gjøre i kampen mot økonomisk kriminalitet er å kjenne kundene våre. I Andebu Sparebank er ikke det en vanskelig oppgave, da flere av kundene er innom banken jevnlig. Vi ønsker å bli godt kjent med kundene, også for å kunne gi de beste rådene, sier Nina Brodahl.

I vanskelige økonomiske tider vil også flere prøve seg på dokumentforfalskning eller lånebedrageri. 2022 ble preget av en stor sak i Nordea hvor kriminelle hadde forfalsket dokumenter for å få lån.
- Våre ansatte er godt opplært i hvordan man avdekker dokumentforfalskning, og avslører dette raskt, sier Brodahl.

 

Kryptovaluta og digitale trusler

Etter covid-19-pandemien har vi sett en utvikling hvor samfunnet blir mer og mer digitalisert og globalisert. Kriminalitet foregår ikke lenger bare innenfor landets grenser av bosatte i Norge, men også av fremmede i andre deler av verden mot Norges befolkning. Dette skaper større utfordringer i forhold til digital sikkerhet, samtidig som det krever en økt bevissthet rundt hvordan den enkelte bruker mulighetene som internett og et globalt samfunn gir oss.

- Det kan være enkelt å investere i noe man med god tro antar er legitimt, men så viser det seg at dette er kriminelt eller man blir svindlet. For eksempel er kryptovaluta et område vi vil ha fokus på videre. Flere og flere investerer i krypto, og mange har en tro på at dette vil gi en gevinst. Dessverre ser vi at 3 av 4 som investerer i krypto taper pengene sine. Videre er det kjent at kriminelle har brukt krypto til å hvitvaske penger, eller til å begå svindel. I disse tilfellene benyttes gjerne «miksere» for å skjule midlenes opprinnelse, forteller AHV-eksperten.

Et viktig arbeid så lenge det er krig i Europa, er arbeidet med sanksjoner og terrorfinansiering. Transaksjoner til og fra Russland er ikke mulig for tiden, og det er viktig å avdekke forsøk på omgåelse av reglene. Terrorfinansiering er stadig et aktuelt område, med politisk uro og et fremdeles aktivt ISIL (Daesh).

 

Denne artikkelen er hentet fra Andebu Sparebanks årsrapport for 2022.