Det er et paradoks at stadig flere havner i økonomisk uføre i en tid der velstanden øker. Men kjøpepresset er økende, tilbudene er stadig fler og mulighetene for å lånefinansiere florerer. Innføringen av gjeldsregister og strengere krav til de som yter lån er viktige grep fra myndighetene, men det er ikke tilstrekkelige. Vi tror det aller viktigste er å gi barn og unge økt kunnskap om personlig økonomi, slik at de blir i stand til å gjøre gode økonomiske valg

I de nye læreplanene som innføres til høsten skal det endelig satses mer på personlig økonomi. Dette skal inn i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, med kompetansemål i matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap. Vi håper det vil gjøre elevene blir bedre rustet til å utvikle selvstendig økonomisk sans.

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap har Andebu Sparebank i flere år invitert tiendeklassinger til banken for få opplæring i personlig økonomi. Undervisningen er praktisk. Elevene får tildelt et yrke med en lønn og må sette opp et budsjett ut fra denne lønnen. Hvordan vil du bo? Hva slags transportmiddel velger du? Hvor mye vil du bruke på mat, fritidssysler, sparing og veldedighet?

Hvordan de prioriterer midlene, bestemmer de selv. Vi hever ingen moralske pekefingre. Det ungdommen må lære, er at valgene har konsekvenser. Om man, for eksempel, prioriterer å kjøpe en sportsbil, må man antakelig bruke mindre på bolig og fritidssysler. Vi snakker også mye om renter. Det er viktig for unge å forstå hvor dyrt det kan bli når man ikke betaler ned på kredittkortet og forbrukslånet, der den effektive renta er på 22 prosent.

Opplæring i skolen er bra, men det er minst like viktig hva vi som foreldre lærer barna våre. Vi er tilhengere av å involvere barna i familiens økonomi. Lær barna hvor penger kommer fra og ta de med på økonomiske vurderinger og prioriteringer. Snakk om tingene dere kjøper og hvorfor man velger en ting fremfor en annen. Noen ganger velger man det billigste alternativet, andre ganger velger man dyrere, fordi kvaliteten er bedre. Skal vi kjøpe på Finn eller i butikken? Skal vi ha en enkel ferie i nærområdet i år for å få råd til en fin familieferie om to år? Hele tiden tar vi økonomiske valg, og barna kan med fordel ta del i noen av disse.

Vi er også varme tilhengere av ukelønn. Å gi barna lønn for oppgaver de gjør i huset, kan man begynne med ganske tidlig. Skal man kjøpe inn godteri til helgen, er barna gjerne med på å velge hva man skal ha. Men så snart de har lært seg tall og addisjon - hvorfor ikke like godt gi barna penger og la de handle selv? 

For de minste kan det være lurt å bruke mynter og sedler, men kort, vipps og digitale penger er dagens virkelighet. Derfor må barna også lære seg dette. Mens man tidligere fikk ukepengene i hånda, får man nå pengene på kortet. Mens man tidligere telte pengene i lommeboka før man gikk inn i butikken, må dagens barn lære seg å sjekke mobilbanken før de starter å handle.

Sparing må også læres. For tidligere generasjoner var det en selvfølge og en nødvendighet at man sparte for å få sykkel, ski eller musikkanlegg. I dagens velstands-Norge får veldig mange barn det de trenger før de rekker å ønske seg det. Men vår oppfordring er å legge til rette for å lære at man må spare før man kan få det man vil. Kanskje trenger ikke den håpefulle å spare hele summen til den nye smarttelefonen, men la de nå i hvert fall spare til en «egenandel».  Ettersom barna blir eldre, kan man gjerne øke lønnen og samtidig ansvaret for hva de selv skal betale.

Dersom man venner seg til å få alt man ønsker seg uten anstrengelser, kan det bli en vane som er vond å vende. Da er man fort et lett offer for «kjøp nå – betal senere» også i voksen alder. Men dersom barna lærer å gjøre økonomiske vurderinger som barn og unge, er de godt rustet til å ta kloke valg som voksne.

Av Øyvin Hansen, kommunikasjons- og markedssjef i Andebu Sparebank