- Dersom du sover dårlig om natta av frykt for renteoppgang, bør du kanskje velge fastrente, sier rådgiver Janett Kolstad. Hun har hjulpet kunder med boliglån i Andebu Sparebank i 12 år og innrømmer at de færreste har valgt fastrentelån. Men for folk i etableringsfasen og andre med behov for forutsigbare utgifter kan det være en god ide.
Ekspertene spår gjerne forskjellig, men de aller fleste – også Norges Bank – forventer en renteøkning i løpet av de neste årene.

Forsikring
En fastrenteavtale kan sammenlignes med å kjøpe en forsikring. Fastrenten er litt høyere enn den flytende renten, men du sikrer deg mot renteoppgang i perioden. Et førstehjemslån ligger i dag (30.3.22) på 3,8 prosent for tre års binding og 3,9 for fem års binding, mens den flytende er på 2,5 prosent*.  Når prisene er så lave som i dag, tar ingen stor risiko ved å binde renta. 
(Fastrentene endres så hyppig at de ikke blir lagt på bankens hjemmesider. Ønsker du et tilbud på fastrente kan du kontakte en av våre rådgivere.)
- Binder du renta får du et fast beløp å forholde deg til, og du trenger ikke å tenke på renteøkninger, forklarer rådgiveren. Som en mellomløsning er det også mulig å binde renta på deler av lånet. Et annet alternativ kan være å beholde fastrente, men å spare differansen mellom fast og flytende rente og sette av dette til trangere tider.

Spekulasjoner
Å binde renta for å tjene penger på det er ingen god ide, ifølge Kolstad. Skal du tjene på å binde renta må du enten være flinkere enn bankenes eksperter eller du må ha en god dose flaks. Det er selvfølgelig mulig, men den type rentespekulasjoner anbefaler vi ikke. Å binde rente er noe man bør gjøre for å sikre forutsigbarhet. Ellers bør man holde seg til flytende rente. 
En ulempe med fastrente er også at man ikke kan gjøre endringer i løpetid eller betale inn ekstra.

Bundet og bastet?
Mange lurer på om det er mulig å gå ut av en fastrenteavtale før bindingstiden er over. Hva om man bytter bolig, vil refinansiere eller går gjennom et samlivsbrudd?
- Så lenge sikkerheten er den samme er det som regel greit å fortsette en fastrenteavtale ved bytte av bolig. Ønsker man å gå ut av avtalen og over på flytende rente, må man betale en såkalt overkurs.  Grovt sett betyr det at du må betale mellomlegget mellom fast- og flytende rente for resten av bindingsperioden, forteller bankrådgiveren. Dersom mellomlegget er til din fordel er det banken som må betale deg tilbake, såkalt underkurs.

 

* Nominell rente for ordinære boliglån over kr 2 mill. Effektiv rente 2,57 prosent. Eks: 2 millioner over 25 år, etableringsgebyr 2.000,-, totalt 2.704.087,- kroner.