Andebu Sparebank er i sterk vekst. De fleste oppfatter nok lokalbanken som en bank for forbrukere, men nå vil de også satse offensivt på bedriftsmarkedet.
- Mange av storbankene har redusert bemanningen og det har åpnet et marked for oss. Vi er små nok til å gi god service også til små- og mellomstore bedrifter, forteller leder for bedriftsavdelingen Bjørn Einar Grytnes.


Større team
De to nyansatte Steinar Holtskog og John-Reidar Pettersen er en del av satsingen. Holtskog kommer fra Danske bank og har lang erfaring fra banksiden, mens Pettersen kommer fra Gjensidige Forsikring. I tillegg til å ansette nye rådgivere, har vi også allokert ressurser internt for å bygge et større tverrfaglig team på bedriftssiden. I tillegg drar man nytte av ressursene man får gjennom Eika Alliansen.

Sterke på service
I 2016 utvidet Andebu Sparebank og investerte i nye moderne lokaler i Sandefjord. Her er vi nå samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling og til sammen har de 12 ansatte med fast kontor i byen. Så langt har man hatt en relativt forsiktig satsing mot bedriftsmarkedet, men nå ønsker man altså en større satsing også på dette markedet.
- Vi lå i forkant av kommunesammenslåingen og definerte tidlig Andebu, Stokke og Sandefjord som vårt hovedsatsingsområde. Nå vil vi gå mer ut mot næringslivet i den nye kommunen. Her er det mange små og mellomstore bedrifter som driver godt, men som kanskje ikke får den oppfølgingen de ønsker i storbankene, mener Grytnes. Andebu Sparebank har Vestfolds mest fornøyde bankkunder også på bedriftssiden. Vil du ha besøk av en av våre bedriftsrådgivere for å høre hva vi kan gjøre for din virksomhet? Ta kontakt med Jon-Henrik Grindlia (412 62 943) eller Steinar Holtskog (913 82 900)!