Vår spareakspert Torild S. Larsen  er en av de som jubler for Stortingets vedtak om å innføre aksjesparekonto for privatpersoner. Han gleder seg til produktet blir tilgjengelig for lokalbankenes kunder.

- Regjeringen vil sende en forskrift ut på høring, og vi forventer at regelverket er klar før sommeren. Vi er allerede i gang med produktutviklingen, og ruller ut vår løsning straks myndighetene gir grønt lys, sier Larsen.

Utsatt skatt på gevinst
Med en aksjesparekonto samler du alle dine børsnoterte aksjer og aksjefond på ett sted. Kontoen har én stor fordel: Du kan selge aksjene/aksjefondene dine med gevinst, og reinvestere hele beløpet – uten å utløse skatt.

- Du skatter ikke av gevinsten før du velger å ta pengene ut av selve aksjesparekontoen, forklarer Larsen og gir et eksempel:

- La oss si at du investerer 100.000 kroner i et fond, og at verdien har økt med 50.000 kroner. Disse pengene vil du nå reinvestere. Med en aksjesparekonto kan du flytte hele beløpet på 150.000 kroner over i et nytt fond, uten å skatte 29,76 prosent av gevinsten din først.

Om du allerede sparer i fond og har en beholdning som har steget i verdi, er det viktig at du flytter denne over til aksjesparekontoen når regelverket er på plass.

- I 2017 vil det være en overgangsordning som gjør at du kan overføre aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto uten å realisere skatt først. Har du derimot et urealisert tap på din beholdning, bør du vente til 2018 med å overføre dette for å sikre deg skattemessig fradrag for tapet, forklarer Larsen.

Ikke for «rike folk i blå dress»
Ordningen gjør det mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, og kommer til å øke folk flest sitt eierskap i norsk næringsliv – noe som er akkurat det regjeringen ønsker.

- Det blir enklere for nordmenn å ta del i verdiskapningen som skjer i norske bedrifter. I dag eies mye av utenlandske investorer. Når selskaper som Norwegian gjør det bra, er det fint om noen av kakestykkene blir igjen i Norge, mener Larsen.

Blant nordmenn er det kun 25 prosent som sparer i aksjefond, noe som er betydelig færre enn både Danmark og Sverige.

- I Norge har selve ordet aksjer fått en litt negativ klang, og forbindes av mange med «rike folk i blå dress». Det er veldig synd og veldig feil, sier Larsen og avslutter:

- Det er heller «treige og trygge penger». Historisk sett gir fondssparing høyere avkastning enn banksparing for de som har lang sparehorisont. Med innføringen av aksjesparekonto vil flere nyte godt av det. En aksjesparekonto passer utmerket til for eksempel sparing til pensjon.