Pensjonsreformen fra 2011 innebærer at alle som er født etter 1953 må spare mer på egenhånd for å opprettholde en god pensjon. De nye ordningene kommer fordi myndighetene ønsker å stimulere til økt pensjonssparing og fordi de ønsker å gjøre det gunstigere å investere i næringslivet, altså aksjer.

9600 kroner i skattefordel
Den nye IPS-en gir skattefordeler som trolig vil friste mange. Skyter du inn 40 000 kroner iår, vil skatten bli redusert med 9600 kroner for 2017. Denne skatten må du betale når du tar ut pengene etter at du er blitt 62 år. Fordelen med en slik skatteutsettelse er at du i mellomtiden kan få en god avkastning på pengene. Sparesaldoen er unntatt formueskatt, og det er ingen skatt på avkastning i spareperioden. Når du tar ut pengene, beskattes dette som alminnelig inntekt (24 prosent).

Hva slags sparing?
Bankene vil tilby mange ulike spareformer innenfor IPS og du kan selv velge hvor mye du vil spare og  hvilken risikoprofil du vil ha på sparingen. Det er også mulig å endre på dette når du vil. Men når pengene først er satt inn kan du ikke ta ut noe før fylte 62 år. Det er fleksibel uttaksalder fra 62 til 75 år. Pensjonen må minimum utbetales til du er 77 år, og minste utbetalingstid er 10 år. Starter du uttak fra 62 år, må den altså vare i 15 år til du er 77 år.

Skattefordelen gir deg større utbetaling
For deg som likevel sparer til pensjon i fond eller bank, bør IPS være et godt alternativ. De fleste kan få 15-20 prosent høyere sparesaldo dersom de velger IPS foran vanlig fondsparing. Sparer du maks sparebeløp i 20 år vil du ende med en saldo på 1 756 000 kroner. Om du hadde spart tilsvarende i aksjefond ville saldoen vært 385 000 mindre før skatt og ca 200 000 etter skatt. Fordelen med IPS er altså betydelig. (se talleksempler under)
Også for selvstendig næringsdrivende kan IPS være et gunstig alternativ, blant annet på grunn av fleksibiliteten i ordningen.

Regnestykke IPS
Forutsatt en skatt på alminnelig inntekt på 24% i 2017 og deretter 23%. Maks sparebeløp på kr. 40.000,-. Plasseres i Aksjefond i spareperioden. Dersom du du sparer kr. 30.400 (30.800) i frie fond og kr. 30.400 + skattefordel 9.600,- = kr. 40.000,- i IPS så blir forskjellen:

Antall år

Årlig sparing

Årlig sparing frie fond

Total saldo IPS

Total saldo frie fond

«Gevinst» av IPS fordel

«Gevinst» etter skatt

20

40 000

30.800

1 756 000

1 370 000

386 000

199 000

30

40 000

30.800

4 012 000

3 151 000

861 000

597 000

 

Dette er et forenklet regnestykke og tar ikke hensyn til skjermingsfradrag, formueskatt og avkastning under utbetaling. Men viser hvor mye mer du ville hatt dersom du kunne tatt ut alt på en gang etter endt spareperiode.