Resultatene av årets kundeundersøkelse viser  en kundeopplevelsesindikator (KOI) på 90 og det er bedre enn alle andre banker i fylket. Første kundeundersøkelse ble gjort i 2007 og Andebu Sparebank har hele tiden holdt sin posisjon som banken med fylkets mest fornøyde kunder.
- Andebu Sparebank har de mest tilfredse og lojale bankkundene i regionen, sier Jonny Nordøy, bedriftsrådgiver og ekspert på kunderelasjonsmålinger i Kantar TNS.  Det er Kantar TNS som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra 69 banker i Eika-alliansen.

Tangerte rekorden
Banken har vokst med 25 prosent de siste 2 årene, og med det fått 2 000 nye kunder. Veksten har vært størst i Sandefjord, Stokke og Tønsberg. I det samme tidsrommet har kundetilfredsheten vært rekordhøy, så alt tyder på at de nye kundene forblir fornøyde.
- Kundene har høy tillit til at banken setter kundenes interesserer foran egne interesser. Kundene opplever at banken virkelig stiller opp når man trenger det, og er en troverdige rådgiver basert på faktiske kundebehov, sier Nordøy.

Møter kundene

- Vi er spesielt glad for at tilliten til våre rådgivere er svært høy og at kundene er svært fornøyde med rådgivning om livshendelser, planer og mål, sier banksjef Børre Grovan.
Grovan er også fornøyd med at banken får gode skussmål både på personlig rådgivning og digitale løsninger.
Dessuten har banken usedvanlig mange ambassadører: over 20 prosent av kundene sier de er «usedvanlig fornøyd», 54 prosent er «svært fornøyd» og 23 prosent er «fornøyd».- Ambassadørene er kanskje vår aller beste markedsføring. Svært mange av de kundene som kommer til oss, kommer fordi de har fått anbefalinger fra andre. Det er vi veldig takknemlige for, sier Grovan.