- Vi er glade for at vi har så god vekst i et spesielt år. Vi har noe svakere resultat og det skyldes i stor grad at vi valgte å sette ned utlånsrentene raskt da koronasituasjonen inntraff. Samtidig har vi en beskjeden kostnadsvekst og et løft i andre inntekter så vi er fornøyde med et overskudd på 33,6 millioner kroner, sier banksjef Børre Grovan. 

Utbytte og gaver

Forstanderskapet vedtok å sette av 2,7 millioner kroner til utjevningsfond og en million kroner til gaver til allmennyttige formål. Andebu Sparebank fikk eksterne eiere på slutten av 2019, så det er første gang i historien lokalbanken vil dele ut utbytte. Se mer på våre sider om Egenkapitalbevis. 
Totalt utlånsvekst var altså på 7,7 prosent. Det er særlig innen næring at veksten har vært stor (11,45 prosent), men også på personkundemarkedet har Andebu Sparebank større vekst enn markedet for øvrig. Geografisk var det størst lånevekst i Sandefjord kommune (ca 155 mill kr). På innskuddssiden var veksten på 10,3 prosent. Innskudd fra nærings- og privatkunder i Tønsberg kommune utgjør størstedelen av innskuddene i 2020 (ca 130 mill kr). 

Spesielt år

- 2020 var et spesielt år med mye hjemmekontor og stengte kontorer. Vi har hjulpet mange privatkunder og bedrifter som er rammet av korona med avdragsfrihet, rentenedsettelser og økonomisk rådgivning. I tillegg har vi stadig tøffere myndighetskrav som gjør at vi har brukt mye ressurser på systemer, rutiner, AHV og ESG. Nå ser vi fram mot mer normaliserte tider der vi kan ha fokus på videre vekst, sier banksjef Børre Grovan.
Med en kapitaldekning på 22,2 prosent er Andebu Sparebank en solid bank, godt rustet til å møte strenge myndighetskrav og til å fortsette den gode veksten. Den sterke kapitaldekningen skyldes både gode resultater og at man høsten 2019 ble egenkapitalbevisbank. 
Andebu Sparebank har Vestfolds mest fornøyde bankkunder, noe som ble stadfestet i Kantars kundeundersøkelse i 2020.