Tid: 23. januar kl. 17:30-19:00
Sted: Bankbakken 2, 3158 Andebu

Andebu Sparebank inviterer til en kveldssamling for ledere i lag og foreninger for å informere om våre gavemidler og tjenester. Med oss har vi også Kommunalsjef kultur, idrett og fritid i Sandefjord kommune, Kristin Flåtten. Hun forteller om kommunens ulike støttemidler. 

Banksjef Børre Grovan forteller om hvordan banken vurderer søknader om gavemidler og markedssjef Øyvin Hansen presenterer bankens ulike tjenester for lag og foreninger. Det blir også gitt informasjon om Thorbjørn Hansens stiftelse. 

Kom og bli inspirert! 
Lett servering. Gratis inngang.

Påmelding her innen 21.1. 


PS! Vi trekker ut en deltaker blant de oppmøtte som får kr 5000,- til sitt lag/gruppe (et «lodd» pr lag/gruppe).