Vi gjentar suksessen fra tidligere og arrangerer et nytt frokostmøte i samarbeid med revisjonsselskapet BDO

Program for frokostmøtet:

08:00 Vi serverer frokost

08:30 Pensjon: 2 % er ikke nok!
ved fagansvarlig for sparing og plassering, Torild S. Larsen Andebu Sparebank

Vi opplever at stadig flere unge har forstått at folketrygden ikke vil gi dem den økonomien de ønsker seg som pensjonist. Andelen unge som sparer til pensjon er doblet på fem år, og vi tror at de også vil sette krav til arbeidsgiver om pensjonssparing. Derfor tror vi at en god OTP blir stadig viktigere for å tiltrekke seg arbeidskraft. Bruk anledningen nå, før det kommende lønnsoppgjøret, til å forberede et tilbud der en forbedret tjenestepensjon er inkludert.


09:15 Business Analytics- fra manuell til automatisk rapportering
ved partner Henning Torgersen i BDO

Business Analytics handler om å benytte tilgjengelig data slik at virksomheten kan ta raskere og bedre beslutninger basert på fakta. Digitalisering, nye digitale tjenester og løsninger gir flere kilder til informasjon. Utfordringen kan ofte være å utnytte potensialet som ligger i all informasjonen vi har til å foreta bedre beslutninger

BDO vil snakke om hvordan organisasjoner kan bli mer effektive, lønnsomme og konkurransedyktige gjennom å utnytte data på en bedre måte.Vi vil snakke om hvordan dere kan transformere data til informasjon og hvordan bli en mer datadrevet virksomhet.
Du får også høre hva som skjer på teknologisiden innen Analytics, maskinlæring og AI.


10:00 Slutt

PÅMELDING HER

Flere frokostmøter framover: 

14. mai:
Tema: Cyber Crime og Cash Management

10. september:
Tema: Investeringer, lån og leasing  og  Hva er forsvarlig EK?