-Å oppdatere vår utendørs skytterbane med nye elektroniske skiver er viktig fordi dagens system er både utslitt og utdatert.  Det er stor aktivitet ute på «100 meteren». Det er en viktig treningsarena for alle skyttere, og det er viktig for rekrutteringen, sier Ken Davidsen i Andebu Skytterlag. Prosjektet har en samlet kostnad på 490 000 kroner, og banken har bevilget 200 000 kroner i gavemidler. Nå vil laget jobbe videre for å få fullfinansiert prosjektet.

Nye korpsuniformer
Selv om 17. mai-feiringen ikke blir som den pleier, spiller Andebu Skolers Musikkorps også i år. Korpset har 50 årsjubileum i år og opplever en ny vår, med mange nye aspiranter. For mange år siden fikk korpset nye grønne uniformer, finansiert av gavemidler fra Andebu Sparebank. Nå trengs det en supplering av uniformer og korpset har derfor fått nye gavemidler fra banken.
- Støtten fra Andebu Sparebank har vært helt avgjørende for korpset. Vi er veldig takknemlige, sier Jan Carlsen i korpset. 


Barn og unge i Kodal
Det var mange prosjekter fra Kodal i vårens søknadsbunke, og kodølingene kan glede seg over flere gode prosjekter i disse tider, ikke minst gode aktiviteter for barn og unge. Den største nyheten er naturligvis ny kommunal skole og flerbrukshall i sognet, men det er også flere mindre aktiviteter, hvorav mange har fått støtte fra banken.
Den relativt nystartede Kodal Taekwon-do klubben har blitt meget populær og samler allerede 60 små og store medlemmer. Aktiviteten skal være i den nye flerbrukshallen og klubben søkte – og fikk innvilget – støtte til innkjøp av utstyr.
-Dette er midler en liten klubb som vår ikke har mulighet til å framskaffe basert på frivillighet og dugnad, så dette er uvurderlig, sier Arild Skjeggerød i Kodal Taekwon-do klubb.

Frisbee-golf er en annen aktivitet som har vind i seilene og som har mottatt gavemidler fra banken. I fjor ble det gitt støtte til å etablere en bane på Håsken i Andebu, tidligere har vi vært med på å støtte banen i Kodal og i år fikk Sandefjord Frisbeeklubb støtte til å lage en egen barnediskgolfbane i Kodal.
- Vi håper allerede i 2020 å ha kurvene på banen opp slik at banen kan brukes av alle som vil prøve. Utkastfelter mm kommer senere, sier Henning Johnsen i Sandefjord Frisbeeklubb.
Aktiviteter for barn og unge er som vanlig prioritert i gavetildelingen. Det ble også gitt støtte til Tønsberg og omegn turistforening (TOT). De ønsker å etablere et barneturlag i Andebu.
- Vi kontakter foreldregrupper, barnehager og barneskoler for å fortelle om aktivitetene i Barnas Turlag Andebu. Midlene fra Andebu Sparebank gir oss mulighet til å komme i gang i løpet av høsten, forteller Ulf Rødvik i TOT.


Miljøtiltak for menighetshuset
Det er ikke bare aktiviteter for barn og unge som er tilgodesett i årets gaveutdeling. Blant formålene som også ble støttet var busstur for pensjonistforeningen, bredbånd til Vestre Kodal Vel og varmepumper til Andebu Menighetshus. Menighetshuset har en sentral plass i bankens gavehistorie. Byggingen av dette forsamlingslokalet var det første virkelig store enkeltprosjektet som ble støttet. Bygget sto ferdig i 1971 og banken bidro med 59 450 kroner, en stor andel av byggekostnadene den gang. I år skal gavemidlene på 80 000 kroner brukes til varmepumper.
- Vi i styret på Andebu Menighetshus vil gjerne takke for den rause gaven vi har fått. Vi tenker å anskaffe 3 varmepumper for å få ned oppvarmingskostnadene. Dette ser vi på som et energisparetiltak. Vi tar sikte på å gjennomføre prosjektet i løpet av juni måned dette år, skriver menighetsrådet i et takkebrev.

Ny mulighet til høsten
Totalt ble det gitt tilsagn om 550 000 kroner i gavemidler ved denne tildelingen. Total 1,5 millioner kroner av fjorårets overskudd ble avsatt til gavemidler, så det er rom for mange gode prosjekter til neste behandling. Søknadsfristen er 1. oktober.

Oversikt over hvem som får støtte

Søker

Formål

 

Tildeling

Tønsberg og omegn turistforening

Etablere barnas turlag Andebu

 

40.000

2005 kullet

Bidrag reise til Polen

 

25.000

Andebu Pensjonistforening

Busstur i Andebu

 

10.640

Sandefjord Frisbeeklubb

Kodal barnediskgolfbane

 

30.000

Kodal Taekwon-do klubb

Innkjøp av utstyr

 

30.000

Andebu Skolers Musikkorps

Supplering av uniformer

 

65.600

Andebu Skytterlag

Elektroniske skiver

 

200.000

Kodal IL

Hjertestarter

 

15.000

Vestre Kodal Vellag

Tilkobling til fibernett

 

25.000

Andebu Menighetshus

Innkjøp av tre varmepumper

 

80.000

Andebu Ungdomslag

Utstyr til streaming (17. mai)

 

30.000