Bjørn Aamodt har skrevet boka «Andebu kommunes historie 1992-2016» som selges i disse dager. Boka er en «oppfølger» til Andebu kommunes historie 1837-1991 som ble utgitt i forbindelse med 150-årsjubileet for formannskapsloven. Denne ble skrevet av Ragnar Berg og Nils Grytnes og utgitt av Andebu kommune. Lorens Berg-Stiftelsen står for utgivelsen av den nye boka, og har fått 75 000 kroner i støtte til dette. 
Ungdomsklubben i Andebu har også fått 60 000 kroner til møbler i lokalene på Herredshuset. Klubben retter seg mot ungdom fra 13 til 20 år og skal være et samlende punkt for ungdom fra alle de tre sognene. Målet med klubben er å bidra til et åpent, fleksibelt og inkluderende møtested, samt motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.

Aktiviteter for slagrammede
Sykkelgruppa på 3 hjul med Landsforeningen for slagrammede er en åpen sykkelgruppe for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sykkelgruppa ønsker å gjøre et løft for alle funksjonshemmede barn, ungdom og voksne i Andebu/Sandefjord. De søker derfor om en container til oppbevaring og lagring av uteaktivitetsmidler som sittesykkel, håndsykler, tandemsykler, piggekjelke og skilator. Containeren skal plasseres ved skianlegget på Storås og være tilgjengelig for utprøving for alle som ønsker det. Prosjektet fikk kr 30 000 i støtte. 
Et annet prosjekt som fikk støtte var «Julaften i Andebu», et arrangement for mennesker som ønsker å feire jul sammen med andre og ikke sitte alene hjemme. Det er Andebu Frivilligsentral som står for arrangementet, og Andebu Sparebank støtter med 10 000 kroner.
Andebu Menighetshus fikk også støtte. Denne gangen 30 000 kroner til nye bord og bordtraller.
En søknad fra Kodal Ungdomslag om nytt tak på Vonheim ble utsatt til ny, oppdatert søknad er utarbeidet.

Mye er gjennomført
Det er også gledelig å registrere at mange av de tidligere tildelingene er gjennomført denne høsten. Av de mange prosjektene kan vi nevne at menighetshuset har installert tre nye varmepumper, Kodal IL har kjøpt inn hjertestarter, Vestre Kodal Vel har fått bredbåndsforbindelse og Andebu Skytterlag har kjøpt inn nye elektroniske skiver på langbanen. Mye aktivitet er det også i Andebu Skolers Musikkorps, Kodal Taekwon-do klubb og på Frisbeegolf-banene i Kodal og Andebu. Og på nyåret starter Turistforeningen et eget turlag for barn i Andebu. Alle disse prosjektene har tidligere fått tilsagn om gavemidler. (Se egen artikkel her)

Neste søknadsfrist for gavemidler er 1. mars.

Disse prosjektene fikk støtte høsten 2020

 Søker  Formål  Beløp

Andebu Nærmiljøutvalg
Lorens Berg Stiftelsen
Andebu frivilligsentral
Andebu Menighetshus
Landsforeningen for slagrammede

Nye møbler til ungdomsklubben 
Bokprosjekt Andebu Kommunes historie
Arrangement julaften 
Bord og bordtraller
«Container full av muligheter»
60 000,-
75 000,-
10 000,-
30 000,-
30 000,-