Høyjord er stadig i vekst, og det merkes i idrettslaget. I fjor hadde de 70 barn på poenglangrenn og til sammen syv fotballag, de arrangerer barneidrett og har et treningsrom der det er 80 medlemmer, som trener nærmest til alle døgnets tider.
- For å skape enda mer aktivitet må vi utvikle idrettsanlegget. I første omgang ønsker vi å få bedre lys så vi kan forlenge utesesongen på høsten og få bedre lys for skiaktiviteten, foreller leder Lene Kristin Bøen Hansen. Med en halv million kroner i gave fra Andebu Sparebank blir det sannsynligvis nye lysmaster rundt Høyjordbanen til våren. 

Fire andre mottakere

Nest største beløp gikk til Andebu Jeger- og Fiskeforening. De fik 185 000 kroner til bygging av en  22 kaliber skytebane med digitale blinker og skjermer på Håsken skytebane.
Andre som fikk støtte ved høstens tildeling var Andebu Skolers Musikkorps (kr 23 000 til trommesett), Andebu idrettslag (kr 30 000 til utstyr til barn-/allidrett) og 1. Høyjord Speidergruppe (kr 15 000 til speiderskjorter, leirbålkapper og utstyr). 

Vi mottok i underkant av 20 søknader om totalt 2 millioner kroner denne høsten. Gavekomiteen bevilget kr 750 000 kroner. Tidligere i 2023 er det gitt tilsagn om 1,6 millioner kroner.

Egen stiftelse

I forbindelse med fusjonen med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank skal det i 2024 etableres en egen stiftelse for å ivareta midlene som er opparbeidet i Andebu sparebank og dele ut gaver. Les mer om dette her.