Andebu Sparebank har avsatt 1 000 000 kroner til gavemidler i år. Søknader om gavemidler kan sendes inn nå. Det er to frister for innsendinger: i februar og i oktober. Skal du søke om driftsmidler er det den første søknadsfristen som gjelder. (For de som deltar på frivilligkveld er fristen utvidet til 6.3.)

I siste tildeling var det Kodal Ungdomslag som fikk den største potten. Med 180 000 kroner til trådløse mikrofoner blir laget enda mer selvhjulpne og slipper store årlige kostnader til leie av utstyr. Som kjent har laget store teateroppsetninger, som nå sist med «Jorden rundt på 80 dager». Ungdomslaget i Kodal fikk to tildelinger i 2018. I tillegg til mikrofonene, ble det i april bevilget 50 000 kroner til oppstart av ungdomsklubb.

 

Kundene bidrar
– Vi synes det er hyggelig at kundene våre får se hva pengene går til. Siden vi er en selveid bank, er du som kunde med på å bidra til slike prosjekter, sier Grovan. Han ønsker forslag til nye gode gaveformål. Øverst på ønskelisten står tiltak for barn og unge, prosjekter som kommer store deler av lokalbefolkningen til gode og gjerne prosjekter der man har mulighet til å utløse