Søknad om driftsstøtte behandles som tidligere i februar/mars. Søknadsfristen i oktober gjelder kun prosjekter/investeringer. Gavemidler fra Andebu Sparebank gis kun til foreninger og organisasjoner i tidligere Andebu kommune.  Årsaken til det er at det er i Andebu bankens egenkapital i hovedsak er bygget opp fra mer enn 150 år tilbake i tid.