Søknaden fra Andebu IL omhandlet montering av lys på  turveien fra Skjeggerød til Møylandsletta, rundt gressletta og opp i treningstrappa i Møylandbakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca en million kroner og Andebu Sparebank gir kr 500 000.
- Kommunen har nå godkjent søknaden om spillemidler til lysanlegget. Med spillemidler og gavebeløpet fra Andebu Sparebank er størstedelen av prosjektet dekket, så vi har allerede satt dette i bestilling. Det er usikkert om det blir utført gravearbeider i vinter, men lysene bør være på plass i løpet av våren, forteller leder i idrettslaget Gunnbjørn Tangen. 

Mye aktivitet

Området rundt den gamle Møylandsletta er blitt et populært aktivitetsområdet som stadig utvides med nye aktiviteter. Her er det kunstgressbane, hinderløype, treningsapparater, gapahuk med bålplass, turstier, klatrepark og ikke minst treningstrappa opp Møylandbakken. Også klatreparken fikk tilsagn om gavemidler fra banken, men dette prosjektet ble fullfinansiert med andre midler. Med lys i anlegget vil det trolig bli brukt enda mer. 

Monitorer, piano og utvidet frisbeegolfbane

I gavekomiteens høstmøte ble det også bevilget midler til fem andre prosjekter: monitorer til skytterlaget, utvidelse av frisbeegolfbane på Håsken, nytt piano til menighetshuset, håndløper fra kjørkåsveien mot Andebu kirke og hjertestarter til Høyjord IL. 
Andebu skytterlag har oppgradert sin innendørs 15m og utendørs 100m til optiske skiver. Det eneste de mangler for å ha et komplett oppgradert anlegg på begge banene er fire nye monitorer. Dette kan de nå kjøpe inn etter å ha mottatt 60 000 kroner i gavemidler. 
Menighetshuset i Andebu har et gammelt piano og søkte om – og fikk -  50 000 kroner til et nytt. Det er stor aktivitet på menighetshuset, både til utleie og menighetens egne aktiviteter, så et nytt piano vil være til glede for mange. 

Håndløper, tursti og kart

Nærmljøutvalget søkte om montering av handløper i metall langs turstien fra toppen av Kjørkåsveien over mot Andebu kirke, Andebu kirkegård og turstien Kjørkåsrunden. Turstien her er mye benyttet hele året, men fra snuplassen er det en bratt kneik som er krevende å passere når det er is og snø. Dette prosjektet ble gjennomført på rekordtid så håndløperen er allerede på plass. Andebu Sparebank fullfinansierte dette gjennom 40 000 kroner. Tidligere har vi også finansiert håndløperen fra Håskenveien mot Andebu kirke. 
Gavemidler fra Andebu Sparebank er forbeholdt tiltak i gamle Andebu kommune. Lag og foreninger andre steder må gjerne søke, men prosjektet må være lokalt. Det har DNT Tønsberg og omegn oppdaget og foreningen har kommet med flere gode prosjekter de siste par årene. I vinter fikk de 70 000 kroner til opparbeidelse av natursti rundt Askjemvannet, blant annet med ny bro i nordenden. Denne høsten fikk de også 60 000 kroner til turkart  som vil dekke området fra  Ilestadvannet og sydover til Gravdal, Andebu sentrum og litt forbi Askjemvannet. Det siste prosjektet som fikk midler ved høstens tildeling var Høyjord IL som fikk 10 000 kroner til hjertestarter. Tidligere har banken bevilget det samme beløpet til både Kodal og Andebu IL.

Andre tildeling

Gavekomiteen har to tildelingsmøter i året. Ved vårens tildeling ble det som nevnt bevilget midler til klatrepark ved Møylandsletta, natursti rundt Askjemvannet og håndløper ved Andebu Kirke. I tillegg fikk Høyjord Ungdomslag kr 30 000 til elektroarbeid på Haugarplassen. Andebu kirke fikk kr 40 000 til messehagl og pensjonistforeningen fikk kr 10 000 til kirkekonsert. Et annet formål som fikk støtte er boka om frivilligheten i Andebu, som er skrevet av Bjørn Aamodt og som gis ut i disse dager. Lorens Berg Stiftelsen fikk 50 000 kroner til dette formålet. 

Egen stiftelse?

I forbindelse med planene om fusjon med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank er det tenkt etablert en egen stiftelse for å ivareta midlene som er opparbeidet i Andebu sparebank og dele ut gaver. Les mer om dette her.