Andebu Sparebank gir 475 000 kroner i gavemidler ved årets tildeling. 300 000 kroner går til ny kunstgressbane for Andebu Idrettslag, 100 000 kroner går til renseanlegg for Andebu Skytterlag og de resterende 75 000,-  fordeler seg på driftsstøtte til mange små lag og foreninger. I tillegg til gavemidlene bruker Andebu Sparebank ca 600 000 kroner på sponsorater, så totalt blir det over en million kroner til frivilligheten i nærområdene i år.

Målløs

Det tar ofte noe tid fra gavemidler blir bevilget til midlene blir utløst, så i disse dager realiseres flere prosjekter basert på tidligere bevilgninger. Fjorårets største gaveprosjekt, servicebygg for Høyjord Idrettslag og Høyjord Ungdomslag er nå i full gang. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,4 millioner og Andebu Sparebank bevilget 500 000 i gavemidler.
- Jeg ble helt målløs, det er helt fantastisk å få en slik gave, og vi er veldig glad for at vi har en lokalbank som er så positiv, sier leder i HIL, Hans Bøen og leder i HUL, Espen Lima.


Frigjør plass og penger

Lagene har allerede revet ungdomslagets gamle uthus og nå er de i gang med å grave ut til det nye bygget som skal romme lager, treningsrom og garasje for løypemaskin, gressklippere mm. En viktig grunn til å investere i dette er at man kan spare vedlikeholdskostnader ved en bedre lagring av anleggsmaskinene. Løypemaskinen, som også ble finansiert med gavemidler, brukes til å anlegge løypenett til glede for hele befolkningen. Lagerdelen av bygget vil også frigjøre lokaler som skal brukes til aktivitet, og det er satt av plass til treningsrom.

Brygge ved Stisvannet

Også i Kodal er et stort prosjekt realisert ved hjelp av gavemidler. Stisvann-prosjektet fikk i sin tid en million kroner i gavemidler. Hoveddelen av prosjektet var gruslagt sti og broer rundt Stisvannet. I tillegg er det bygget en gapahuk, og i disse dager lages en egen brygge ved denne samlingsplassen. Stien i Kodal sentrum er både forskjønning av sentrum og god folkehelse.

- Andebu Sparebank har gjennom årene gitt betydelige gavemidler tilbake til bygda. Det er en del av vårt samfunnsansvar og vi vet at kundene setter pris på dette, sier banksjef Børre Grovan.