Gavekomiteen fikk inn over 50 søknader om små og store prosjekter. 17 lag og foreninger ble tilgodesett med et mindre beløp til drift, mens ni søkere fikk bevilget penger til et spesielt prosjekt. De største beløpene gikk til videreutvikling av Beverstien i Kodal (100 000 kroner) og til gjenoppstart av aspirantkorps i regi av Andebu Skolers Musikkorps (75 000 kroner).
- Det gjør at vi får mulighet til å holde nye kurs på skolene neste skoleår. Det blir to kurs i Andebu og kurs både i Høyjord og Kodal. Det er tredje trinn som får kursene som går over 7-8 uker og som avsluttes med konsert for foreldrene. Forhåpentligvis vil dette også gjøre at flere vil begynne i korpset, sier leder Åse Slettvold. 

Mange gode prosjekter
Det ble også gitt støtte til oppstart av ungdomsklubb i Kodal, inventar til Vestre Kodal Vellag og jubileumsbok til Andebu Idrettslag. (50 000,- til hver) Det var flere gode prosjekter i søknadsbunken som ikke nådde opp. Blant annet var det i år mange søknader som falt utenfor på grunn av geografi. Andebu Sparebank er bygget opp i Andebu gjennom over 150 år. Derfor sier også policyen at gavemidler skal brukes på prosjekter i gamle Andebu kommune. 

- Gavekomiteen har også sagt nei til vedlikeholdsprosjekter, selv om de tre sognene har svært mange forsamlingslokaler med et enormt vedlikeholdsbehov. I år er aktiviteter for barn og unge prioritert, og i tillegg er det flere prosjekter som legger til rette for turgåing og folkehelse, sier banksjef Børre Grovan.
I tillegg til gavemidlene har Andebu Sparebank sponsoravtaler med idretts-, skytter- og ungdomslagene i nærområdene. Totalt utgjør sponsor- og gavemidler for 2018 ca 1,5 millioner kroner. Neste frist for å søke om gavemidler er 1.10.18.

Alle motakerne

Her følger en oversikt over alle gavemidler som ble delt ut denne runden


Søker Beskrivelse Kroner
 Kodal Nærmiljøutvalg Beverstien 100 000,-
 Andebu Ungdomsskole Polentur  25 000,-
 Kodal Ungdomslag Ungdomsklubb 50 000,- 
 Gravdal vel Knatteknuser 15 000,-
 Andebu menighet Barnekor 14  000,-
 Andebu Skolers Musikkorps Aspirantkorps 75 000,-
 Andebu Idrettslag Jubileumsbok 50 000,-
 Vestre Kodal Vellag Inventar 50 000,-
 Svartåakomiteen - Andebu + Sjf JFF Gapahuk 10 000,-
     

 

Driftsstøtte

SØKER
Andebu Menighetshus 7.000
Andebu Røde Kors 7.000
Kirkenytt 4.000
Andebu Hagelag 4.000
Kodal Helselag 4.000
Kodal Yngres 4.000
1. Høyjord Speidergruppe 4.000
Vestre Kodal Vellag 4.000
Lotushjelpen 4.000
Opus One Big Band 4.000
Vestre Andebu Velforening 4.000
Andebu Diakoniutvalg 4.000
Andebu Bygdekvinnelag 4.000
Kodal Menighetsråd 4.000
Andebu helselag 4.000
Andebu Pensjonistsenter 4.000
Folkeakademiet Andebu 4.000