Her er en sjekkliste for hva du bør gå gjennom

 

Utvendig sluk
Ta opp risten og tøm den for blader. Hvis ikke renner vannet inn. Steng den utvendige- og innvendige kranen og la vannet renne ut. Da unngår du at frosten sprenger rørene og forårsaker lekkasjer. Ta også inn hageslangen og koplingen til utekranen.

 

Veggene
Sjekk om det er skader på fasaden. Er det sprekker, avskalling, flass eller blærer, kan det være smart å flekkgrunne og flekkmale. 

 

Taket
Fjern mose og begroing fra takstein og shingel. Se etter skader i takstein eller beslag. Rundt pipe og takvinduer er det lurt å fikse eventuelle skader før vinteren kommer.

 

Varmepumpe/fyringsanlegg
Ta en sjekk eller bestill service på varmepumpe/fyringsanlegg. Det er smart å gjøre nå før den eventuelt skulle stoppe midtvinters.

 

Nedløp
Alle takrenner og nedløp må renses, fordi en full takrenne kan fryse eller bli tett når regnet kommer. Det kan i verste fall føre til fukt- og frostskader da vannet i stedet vil renne mot husveggen. Sørg for at nedløpet leder vannet bort fra husveggen. Ofte er det nok å vri røret bort fra huset.

 

Hagemøbler
Både tre- og plastmøbler bør vaskes, tørkes og eventuelt påføres olje eller annen impregnering før de settes bort. Rengjør grillen og ta på grilltrekket. Markiser bør rengjøres før de rulles inn eller settes bort. Tørk godt og påfør eventuelt impregnering.

 

Ommøbler i garasje/bod
Sørg for at sommermøbler og redskap stues lengst bort og at ski og måkeredskap ligger lettere tilgjengelig. Sjekk at det som bør ligge frostfritt gjør det og sørg for å rydde bort gjenstander som kan ligge i veien for snøfreser.

 

Kilde: ifi