5. november mottok vi Finanstilsynets godkjenning av egenkapitalemisjonen. Det betyr at tegningsperioden for egenkapitalbevis starter som planlagt 18. november kl 09:00. Du kan tegne fram til 4. desember klokken 15:00. 

Ønsker du å holde deg løpende oppdatert kan det være lurt å melde deg på vår interessentliste. Da vil du få informasjon om framdrift og blant annet få tilsendt prospektet når det er klart. 

Informasjonsmøtene avholdes på Andebu menighetshus 18. november og på Torp Hotel (tidligere Sandefjord Motorhotell) 19. november. Begge møtene starter kl 18:00. Selve informasjonsdelen vil ta ca en time og deretter vil det være rom for spørsmål. Vi har fått med oss investeringsdirektør Stig Erik Brekke i Eika Kapitalforvaltning til å fortelle mer om å investere i egenkapitalbevis. Andre sentrale temaer vil være: Hvorfor utsteder Andebu Sparebank egenkapitalbevis? Finansiell informasjon om Andebu Sparebank og praktisk informasjon. 

Det vil også bli arrangert et kortere informasjonsmøte på dagtid mandag 25. november. 

Mer informasjon finner du på våre egne sider om egenkapitalbevis.