Antall innskytervalgte forstanderskapsmedlemmer skal reduseres fra 11 til 8. Etter nye vedtekter skal ansatte øke fra 3 til 4 medlemmer og egenkapitalbeviseierne ha 4 medlemmer i det nye forstanderskapet. Av den grunn foreslår valgkomiteen gjenvalg for 8 av de 11 sittende kundevalgte medlemmene av forstanderskapet.

Valgkomiteens forslag:
Gunnar Sønstebø
Heidi Nilsen Askjem
Jostein Jacobsen
Turid Trevland Rye-Johnson
Elisabeth Møyland Halum
Cecilie Venås Hansen
Kari Gran
Bjarne Sommerstad (samfunnsfunksjon)

Innskytervalgte varamedlemmer
1. Henning Dahl
2. Lene Knippen Kvernsmyr
3. Erlend Gallis
Anita Kjærås Moland (samfunnsfunksjon)

Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta. Påmelding her innen 24.2.


Stemmerett og valgbarhet
Bare myndige personer som har og i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst NOK 2 500, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til forstanderskapet. Også innskytere som er juridiske personer har stemmerett. I valgkomiteens instruks heter det for øvrig at de skal innstille medlemmer som er bosatt Andebu, Kodal eller Høyjord.
 
Valgkomiteen består av:
Ida Abrahamsen – leder
Elisabeth Møyland Halum
Cecilie Venås Hansen
Turid Trevland Rye-Johnson
John Reidar Pettersen (ansattvalgt)