I løpet av livet vil du møte ulike situasjoner der det er viktig å gjøre gode valg for økonomien din i fremtiden. For å hjelpe deg med disse valgene har vi inngått samarbeid med advokatfirmaet Justify, slik at du får gode digitale verktøy for å skrive samboerkontrakt, testament og fremtidsfullmakt.En digital veileder viser deg hvilke valgmuligheter du har underveis. En advokat gjennomgår dokumentene dine før godkjenning, slik at du er sikret juridisk gyldige dokumenter. Dokumentene lagres trygt til den dagen du får bruk for dem.
 

Fremtidsfullmakt

• Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du vil trenge hjelp i fremtiden. 
• En fremtidsfullmakt gjør at du nå, mens du ennå er frisk, selv kan bestemme hvem du vil skal ivareta dine interesser, den dagen du ikke klarer det selv. 
• Du får orden på økonomiske forhold, som salg av eiendom og forskudd på arv. 
• Fullmakten kan gis til en eller flere personer.
Pris: 1990,-

Les mer og kom i gang

Samboerkontrakt

• En digital samboerkontrakt veileder dere til å ta gode valg for å sikre begges interesser.
• Å ha en felles avtale og oversikt er lurt uansett om man eier bolig eller leier.
• Dersom dere har kjøpt bolig sammen vil dere i en samboerkontrakt ha orden på egenkapital og eiendeler.
• Ryddige bestemmelser kan bidra til god hverdagsøkonomi, og reduserer risikoen for konflikt hvis dere skulle gå fra hverandre.
Pris: 990,-

Les mer og kom i gang

Testament 

 • Et testament gir deg muligheten til å selv bestemme over hva som skal skje med det du eier etter at du har gått bort.
Du kan også bestemme om hva som skal skje med dine digitale eiendeler, som for eksempel bilder. 
Du kan oppdatere det digitale testamentet hvis det skjer endringer i livet ditt.
Her kan du enkelt opprette et gyldig testament til en lavere pris enn om du går til advokat.
Pris: 2190,-

Les mer og kom i gang