- Det er med tungt hjerte vi avvikler filialen i Kodal etter 32 år, men behovet for manuelle banktjenester har falt dramatisk og dagens krav til sikkerhet, kompetanse og framtidsrettet bankdrift gjør det vanskelig å drive små filialer, sier banksjef Børre Grovan. De bankansatte i Kodal vil være med videre og betjene kundene fra avdelingene i Andebu og Sandefjord. 
Da bankkontoret åpnet i 1983 var det til tider kø av kunder som skulle betale regninger, ta ut- og sette inn penger. I dag er de aller, aller fleste kundene selvbetjente og besøker bankkontoret en gang i året eller sjeldnere. Også ved filialen i Kodal har antall besøkende falt drastisk.

Fysiske møter fremdeles viktig

Avstanden fra filialen i Kodal til kontorene i Andebu og Sandefjord er henholdsvis 11,5 og 13 km. For de aller fleste kundene vil det altså fremdeles være under et kvarters bilkjøring til banken. Andebu Sparebank er således en nær lokalbank for kundene også i fremtiden. 
Ifølge en undersøkelse gjennomført av Cicero og Ipsos MMI er 2 av 3 bankkunder interesserte i rådgivningsmøter med gjennomgang av økonomien. Majoriteten ønsker å møte rådgiver fysisk innenfor 30 minutter. 
- Våre kunder ønsker i all hovedsak å håndtere hverdagsøkonomien sin med gode digitale løsninger, men god økonomisk rådgivning i møter ansikt til ansikt med rådgiver blir stadig viktigere for oss. Med to kontorer vil vi få en mer effektiv drift som muliggjør en styrking av møtene. Og for de aller fleste er det en overkommelig reisevei til et av de to kontorene, sier Grovan.

Opplæring

I Kodalfilialen vil man nå fokusere på å hjelpe de kundene som ikke er oppe og går på digitale løsninger. 
- Vi ønsker å finne gode løsninger for alle våre kodalkunder. I tiden fram til første mai vil vi være i personlig kontakt med de aller fleste og bistå med opplæring og hjelp slik at de fortsatt kan håndtere sin hverdagsøkonomi på en god måte. Vi vil også finne løsninger for de som ikke bruker nettbank/mobilbank. 
Dagens innskudds- og uttaksautomat vil flyttes til Sandefjordskontoret, men vi jobber aktivt for å finne en god løsning slik at det fremdeles blir tilgang på kontanter i Kodal.

Vil bidra til sentrumsutvikling i Kodal

Det er Andebu Sparebank som eier dagens bankbygg i Kodal sentrum. Dette vil legges ut for salg i nær framtid. 
- Vi ønsker å bidra til sentrumsutviklingen i Kodal og arbeider aktivt med å finne en offensiv eiendomsutvikler til bygget på Sagmyra og bidra til å videreutvikle sentrum. Vår rolle som bidragsyter og støttespiller for lokalsamfunn, lag og foreninger har lange tradisjoner, og nedleggelsen av filialen vil ikke endre noe på dette. Vi er fortsatt lokalbanken i Kodal, understreker banksjef Børre Grovan.