Andebu Sparebank vil gjerne hjelpe lag og foreninger med å få barn, unge og sårbare grupper i aktivitet igjen. Derfor går vi nå ut med en ekstraordinær gavetildeling til dette formålet. Gavemidlene skal gå til aktivitet i Andebu, Kodal og/eller Høyjord. Hensikten er å stimulere til rekruttering og aktivitet blant barn, unge og sårbare grupper. 
Det gis inntil kr 20 000,-  pr søker. (For større tiltak henviser vi til ordinære gavesøknader.)

Her finner du søknadsskjema
Søknaden sendes til epost@andebu-sparebank.no 
Søknadsfrist: 15. august.
 

NB! For å søke om støtte må organisasjonen være registrert og ha et organisasjonsnummer.