- Andebu Sparebank har de mest tilfredse og lojale bankkundene i regionen, sier Jonny Nordøy, bedriftsrådgiver og ekspert på kunderelasjonsmålinger i Kantar TNS.  Det er Kantar TNS som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra 39 banker i Eika-alliansen. 

All time high
Banken har beholdt sin posisjon som banken med de mest fornøyde kundene helt siden målingene startet i 2007. Årets poengsum er imidlertid den aller høyeste man har oppnådd, tre poeng opp siden i fjor. 
- Kundene har høy tillit til at banken setter kundenes interesserer foran egne interesser. Kundene opplever at banken virkelig stiller opp når man trenger det, og er en troverdige rådgiver basert på faktiske kundebehov, sier Nordøy.

Møter kundene

- Vi er spesielt glad for at nye kunder gir oss så god poengsum (97 poeng). Det tyder på at vi har lyktes med kundehåndteringen selv om pågangen har vært stor. Vi er også stolte av at  tilliten til våre rådgivere er svært høy og at kundene er svært fornøyde med rådgivning om livshendelser, planer og mål, sier banksjef Børre Grovan. 
Grovan er også fornøyd med at banken får gode skussmål både på personlig rådgivning og digitale løsninger. 
Dessuten har banken usedvanlig mange ambassadører: over 24 prosent av kundene sier de er «usedvanlig fornøyd», 52 prosent er «svært fornøyd» og 21 prosent er «fornøyd».
- Ambassadørene er kanskje vår aller beste markedsføring. Svært mange av de kundene som kommer til oss, kommer fordi de har fått anbefalinger fra andre. Det er vi veldig takknemlige for, sier Grovan.  
 

Ny video
I etterkant av kundeundersøkelsen har Alexander Vestnes laget en liten film om resultatene, der flere av våre ansatte ble intervjuet. Se resultatet under.