Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Andebu Sparebank foregår i valgmøte. 
 

    Tid:    Torsdag 14. februar 2019. KL 18.00.
    Sted:   Andebu Sparebank, Bankbakken 2, Andebu.

Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta.
Deltagere i møte registreres ved ankomst og det er ikke pliktig påmelding.

 

 Til bankens forstanderskap skal det velges:

     3 medlemmer og 1 varamedlemmer for 4 år.

Disse velges av og blant sparebankens kunder.

 

Hvem har stemmerett?

Sparebankens myndige kunder, bosatt i tidligere Andebu kommune, er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

 

Hvem er valgbare?

Sparebankens kunder, bosatt i tidligere Andebu kommune, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for kundene.

 

Forslag på kandidater

Sparebanken har egen valgkomité. Denne valgkomiteen vil fremme forslag til kandidater.
Stemmeberettigede kunder kan overfor valgkomiteen fremme forslag på kandidater.

Forslag må inneholde følgende opplysninger:

  1. Forslagstillerens navn og fødselsnummer ( kun fra stemmeberettigede kunder )
  2. Forslag må inneholde kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse.
  3. Forslag kan leveres i lukket konvolutt merket med ”kundevalg” i bankens ekspedisjonslokaler eller på epost til borre@andebu-sparebank.no.

 Forslagsfrist :  Onsdag 16. januar kl 12:00.

Valgkomiteen består av:
Bjarne Sommerstad – leder
Kari Gran
Turid Trevland Rye-Johnson
Jon Henrik Grindlia (ansattvalgt) 
Ida Abrahamsen (uavhengig)

Valgliste utarbeidet av valgkomiteen og annen nødvendig informasjon om valget legges ut ved ekspedisjonsstedene og på våre hjemmesider fra torsdag 31. januar 2019.

Hvem er på valg?

KUNDEVALGTE MEDLEMMER: 
Kjersti Helene Kjærås
Steinar Ellefsrød
Odd Brathaug

 
KUNDEVALGTE VARAMEDLEMMER: 
Gunnar Sønstebø 

Forslag til nye kandidater?

KUNDEVALGTE MEDLEMMER: 
Gunnar Sønstebø 
Heidi Nilsen Askjem 
Per Ivar Bjørndal 

 
KUNDEVALGTE VARAMEDLEMMER:
Erlend Gallis
Lene Knippen Kvernsmyr 

 

 

 


Se øvrige representanter i forstanderskapet her