Menighetshuset i Andebu ligger lett tilbaketrukket fra sentrum, men er fylt med aktiviteter. – Her er det folk stort sett hver dag, forteller Magnar Rød og Thore Magnar Sletvold. Kirkekontoret holder til i underetasjen av huset, og mye av aktivitetene skjer i regi av kirken, slik som formiddagstreff, familiemiddager, konfirmasjonsforberedelser og barnekor. En dag i uka er det også yoga, og lokalene brukes ofte til arrangementer, minnesamvær, barnedåp og konfirmasjoner.

Varmepumpe gir gratis energi
- Til nå har vi varmet opp salen med panelovner, men med varmepumper får vi opp til fire ganger så mye energi ut av hver kilowattime. Selv ved 15 minusgrader gir varmepumpa dobbelt så mye varme som vi tilfører. I tillegg har vi større muligheter til nattsenking og styring av varmen, foreller de to entusiastene i styret for Andebu Menighetshus. Det er styret som sørger for å drifte det gamle forsamlingslokalet. Leieinntektene, hovedsakelig fra kirkekontoret og to leiligheter, dekker driftsutgiftene, men ved større utbedringer, har ulike gavemidler vært kjærkomment. En av de største gavene kom i 2016, da menighetshuset fikk 261 000 kroner fra Hanna Ambjørnrøds gavefond til vedlikehold og innkjøp av nye møbler. Noe arbeid, slik som skifting av kledning mot øst, er gjort på dugnad.

Bankens første store gaveprosjekt
Menighetshuset har en sentral plass i bankens gavehistorie. Byggingen av dette forsamlingslokalet var det første virkelig store enkeltprosjektet som ble støttet. Bygget sto ferdig i 1971 og banken bidro med 59 450 kroner, en stor andel av byggekostnadene den gang. Menighetshuset har også fått driftsstøtte gjennom mange år, og senest i 2015 ble det gitt 50 000 kroner til lydanlegg og teleslynge. Huset er nå i god stand, men noen behov vil det alltid være. Neste på listen er nok en oppussing av herretoalettene.

Se hvilke prosjekter som har fått gavemidler i 2020

Neste søknadsfrist er 1. oktober. Her kan du søke