Dette er 16. år på rad lokalbanken har Vestfolds mest fornøyde kunder. Men det blir også siste året med måling av Andebu Sparebank. Neste år vil banken fusjonere med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank. 
- Den nye banken skal ta med seg det beste fra hver bank, og fra Andebu Sparebank vil vi videreføre fokuset på service og god kundebehandling, forteller banksjef Børre Grovan. 
Han er også svært fornøyd med at banken har usedvanlig mange ambassadører: 20 prosent av kundene sier de er «usedvanlig fornøyd», 52 prosent er «svært fornøyd» og 24 prosent er «fornøyd».
- Ambassadørene er kanskje vår aller beste markedsføring. Svært mange av de kundene som kommer til oss, kommer fordi de har fått anbefalinger fra andre. Det er vi veldig takknemlige for, sier Grovan.  

Kjenner kundene

- Andebu Sparebank har nok en gang levert et veldig godt år når det kommer til fornøyde kunder. De er en av de bankene i Eikasamarbeidet som har de mest fornøyde kundene, og scorer klart bedre enn konkurrerende banker i sin region. Det er helt klart at kundene har satt pris på en bank som kjenner deg, og som vet hva du trenger i 2023, sier Finn Olav Sveinhall, avdelingsleder og ansvarlig for kunderelasjonsmålinger i Kantar. 
Det er Kantar som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra 35 banker i Eika-alliansen. Over 700 av bankens kunder har svart på undersøkelsen. Det er særlig to områder banken får høy skår: «Vennlighet og hjelpsomhet» og «Rådgivning ved livshendelser».

 

93 prosent med egen kontaktperson

Kundeopplevelsesindeksen har en liten nedgang på to poeng siden i fjor til 89, men er fremdeles best i regionen, og banken er fjerde best av alle Eika-banker. Gjennomsnittlig skår blant alle banker i regionen er 68.
- Som bank lever vi i stor grad av tillit. Derfor er det gledelig at kundene gir våre rådgivere så gode karakterer på at de har hovedfokus på kundens interesser. Gjennomsnittlig skår for regionens banker er 39, Andebu Sparebank får 67 poeng, noe som også er langt over snittet i andre Eika-banker. Vi ser også at en stadig større andel av kundene har hatt rådgivning i banken.  93 prosent av kundene i Andebu Sparebank sier også at de har en fast kontaktperson, landsgjennomsnittet er 44 prosent.