Overleveringen fra ordføreren er utsatt fire ganger på grunn av korona, men dagen etter nasjonaldagen var det endelig anledning til å foreta en overrekkelse. 
Banken har hatt fokus på bærekraft gjennom hele 2020, men startet med å bygge kompetanse og gå grundig gjennom egen virksomhet på alt fra HMS til klimautslipp. Et av de synlige resultatene er en egen klima- og miljørapport som du kan se her. 
- Som bank har vi et relativt lite fotavtrykk, men det er alltid smart å ta en god husopprydning før man begynner å sette krav til kunder og samarbeidspartnere, sier banksjef Børre Grovan. 

Lang tradisjon
Andebu Sparebank har bidratt til vekst og utvikling i lokalsamfunnet gjennom snart 160 år, først og fremst ved å finansiere lokalt næringsliv og private investeringer, men også gjennom gavemidler til samfunnsnyttige formål. Gjennom mange år har banken også brukt ressurser på opplæring i økonomi og på den måten bidratt til mindre ulikheter. Som bank har vi også et ansvar for å forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking, og vi legger betydelige ressurser i dette. 
- Vi har levert på mange av FNs bærekraftmål gjennom lang tid, men vi ser nå at finansbransjen også må ta et enda større ansvar for å bidra til å løse natur- og klimakrisen. Om Norge skal nå sine mål om over 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030, må også vi som bank endre måten vi jobber på, sier Grovan. 

Gulrot og pisk
I Andebu Sparebanks bærekraftstrategi heter det at man skal ha både incentiver og krav til kundene. 
- Vi er i gang med å tilby gunstige grønne lån til dem som velger miljøvennlige løsninger, og i motsatt ende, vil det nok bli stadig vanskeligere å få finansiert prosjekter som ikke er bærekraftige. Kravene blir stadig tøffere, og dette er noe vi ser i hele finansbransjen, sier Grovan.
Dette handler ikke bare om å ta samfunnsansvar. Det påvirker også risikoen som tas i forbindelse med utlån til virksomheter og prosjekter. 
- Å vurdere og prise risiko når man låner ut penger er en sentral del av bankhåndverket. Klimarisiko er et relativt nytt begrep, men blir stadig viktigere. Klimarisiko innebærer å vurdere prosjektets framtid i et lavutslippssamfunn med endrede klimaforhold, forklarer Grovan. 

Er du opptatt av bærekraft?
Det finnes mange steder på nettet der man kan få kunnskap og tips, blant annet hos Nrk, Fremtiden i våre hender og Naturvernforbundet
Det finnes også flere kalkulatorer der du kan beregne ditt fotavtrykk og få råd om hvordan du kan bidra, blant annet på Enova, Nrk og Ducky.
Her kan du se hvordan klimaandringene blir der du bor
Her kan se mer om FNs bærekraftsmål og finne «ditt mål»


Våre grønne lån
Grønne investeringer skal belønnes med gunstige vilkår. Derfor tilbyr vi grønne boliglån, grønne rehabiliteringslån og grønne billån til våre beste renter. 
Grønt boliglån er lån til kjøp av bolig med energikarakter A eller B. Boliger med energikarakter A eller B er mer energieffektive. Grønne rehabiliteringslån er lån til deg som oppgraderer boligen din så den forbedrer energimerkingen med to nivåer og minst energikarakter D. Dette er bra for miljøet og derfor ønsker vi å støtte deg når du tar grønne valg. Energimerkingen står alltid i boligannonser eller salgsprospekter, men du finner også merket på energiportalen.no. Mangler boligen din energimerke, kan du selv få gjennomført dette på energimerking.no

Grønne billån passer for deg som skal kjøpe en ny eller brukt nullutslippsbil. Gjennom Eika har vi en enkel digital løsning og blant markedets aller beste renter ifølge finansportalen. 
Flere grønne lånetyper planlegges innført i løpet av 2021.