For at de skal slippe alle papirmeldingen endrer vi nå på dette slik at alle mottar meldingene sine i nettbank under valget «Post» i hovedmenyen.  Der markeres det også når man mottar nye meldinger.
Utsendelse av brev i «gammeldags» post er tregt, kostnadskrevende og lite miljøvennlig, og de aller fleste har den informasjonen de trenger lett tilgjengelig i nettbank og mobilbank. Men dersom du av ulike grunner har behov for postutsendelse, vil vi selvfølgelig tilrettelegge for det. Kostnaden for dette (kr 13 pr utsendelse) vil i så fall belastes deg som kunde. 
Dersom du har spørsmål til endringen ber vi deg kontakte oss på epost@andebu-sparebank.no eller 33 43 83 00