- Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av likestillingsspørsmål, men samtidig er jeg ydmyk for at det har vært mange kvinner som har kjempet for at vi er der vi er. Jeg tenker det er rart det ikke har vært kvinnelige styreledere før, og at det er litt tilfeldig at det ble akkurat meg akkurat nå. Men det er jo mange menn i ledelsen i banken, sånn sett passer det bra. Kjønnsbalanse er viktig, det at begge kjønn er representert i ulike fora gjør at vi får inn forskjellige perspektiv og kan ta bedre beslutninger, sier Ingrid Knotten Haugberg.  

Trønder

Selv om Ingrid har bodd 17 år i Andebu, avsløres det raskt på dialekten at hun er født og oppvokst i Trøndelag. Her vokste hun opp, gikk på skole og skigymnas i Meråker, før ferden gikk til landbrukshøgskolen på Ås og studier i skogfag. Det var her hun møtte Rune Firing Haugberg, som fikk henne med til Andebu. I dag bor de sammen på gården Haugberg med to barn på 14 og 11. 
Den nye styrelederen jobber som seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Vestfold og Telemark. 
Ved siden av jobb og gård, er det ski som er den store interessen. I yngre dager satset hun mye på skiidretten. Faktisk kan hun skilte med tre NM-gull i stafett og en syvende-plass på tremila, som beste prestasjoner. Skikarrieren ble lagt på hylla da hun flytta til Andebu, men hun er aktiv i skigruppa i Andebu IL, som styremedlem og trener. Dessuten liker hun fremdeles å trene selv, på ski eller med løpesko. 

Ble overrasket

- Jeg er blitt glad i Andebu og liker godt bankens rolle som støttespiller for lokalsamfunnet. Det var en av grunnene til at jeg sa ja til å bli med i styret for to år siden. At jeg nå ble spurt om å være leder, kom litt overraskende, men det var veldig hyggelig å få den tilliten. Og jeg er vel sånn skrudd sammen at jeg liker å ta en utfordring når jeg får den. Vi kommer til å savne Sigbjørn (Myhre) og Rolf (Fevang) i styret, men det er mange andre styremedlemmer med god kompetanse, og banken har en bunnsolid administrasjon, så da var det enklere å si ja til å være leder.  Den viktigste oppgaven vår blir å forvalte verdiene som er skapt så de er der for fremtidige generasjoner, sier den nye styrelederen.
- Jeg brenner for lokalsamfunnet og lokal aktivitet, og jeg er opptatt av bærekraft. For meg er bærekraft å utnytte ressurser på en god måte, som ikke går utover framtidige generasjoner. Og jeg er opptatt av at det ikke skal bare være fine ord, men omgjøres i handling.  

Potensial for vekst

- Andebu Sparebank har en unik og god situasjon. Vi har en lang historie, lokal tilhørighet, en kjent og trygg merkevare og ligger i et område som er tett befolket med stort potensial for vekst. Vi skal vokse, og utfordringen er å finne ut hvordan vi skal vokse. Det er en spennende utfordring: Hvordan vi skal utvikle oss og være relevante for kundene framover. 
Urolige tider gjør også at mange søker mot det trygge og nære. Det gir muligheter for en personlig lokalbank med en kunderådgiver som kjenner deg og din økonomi – enten du er privatperson eller driver en bedrift. 
På grunn av nye krav er Eika alliansen svært viktig for at vi skal kunne levere på samme nivå som storbankene. Samtidig er den lokale tilhørigheten svært viktig for Andebu Sparebank. Det er tatt et bevisst valg om at banken skal være selvstendig, med lokalt navn og merkevare. Det tror jeg er fornuftig også i framtiden.

I tillegg til ny styreleder får vi også ny nestleder i styret: John Arve Knippen som har vært varamedlem i noen år. Ny i styret er også John Henry Bråvold.
Se oversikt over alle medlemmer i styre og forstanderskap