Grensen uten PIN har frem til nå vært 400 kroner for hver transaksjon, men i disse dager kan brukersteder som tar BankAxept ta i bruk den nye grensen på 500 kroner.
− I den situasjonen vi nå er inne i har det vært viktig for oss å raskt iverksette tiltak som kan bidra til å støtte det arbeidet norske butikker gjør for å minske smitte, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS som BankAxept er en del av.

Reduserer fysiske berøringspunkter
Kontaktløs betaling reduserer antall fysiske berøringspunkter mellom personer. Når du betaler kontaktløst begrenses kundenes berøring med terminalen helt eller delvis, siden du i de fleste tilfeller slipper å taste PIN-kode på terminalen. I noen tilfeller kreves det at du må trykke «godkjenn» før betalingen gjennomføres. Et godt tips er da å bruke hjørnet av kortet til å trykke på tasten. 
− Vi har full forståelse for den vanskelige situasjonen mange butikker opplever i dag, og stor respekt for alle de hverdagsheltene i spesielt dagligvarehandelen og apotekene som tropper opp på jobb hver dag til tross for smitterisikoen. Vi har fått flere henvendelser fra kundene våre om hva som kan gjøres for å hindre at kunder og butikkpersonale blir smittet via kortbruk og betalingsterminaler. I den spesielle situasjonen vi nå er inne i er alle tiltak som kan bidra til å holde smitten nede viktig, sier Kjærnes.

9 av 10 kjøp
Cirka 9 av 10 betalinger er på kjøp under 500 kroner, så med den nye grensen kan de aller fleste kjøp gjennomføres kontaktløst. Grunnen til at grensen på nåværende tidspunkt ikke økes mer er hensyn til sikkerhet, stabilitet og regulering som er satt for betaling. BankAxept jobber videre sammen med de norske bankene for å gjøre flere tiltak, men dette er komplisert og vil ta lenger tid å få på plass.
− Det var mulig å øke grensen til 500 kroner raskt, og det har vært vår viktigste prioritet. Dersom grensen skal økes mer kan dette gi økt risiko i en sårbar tid, i tillegg til at vi må forholde oss til reguleringer som hadde ført til at det tar lenger tid å gjennomføre, sier Hanne Kjærnes i Vipps AS.

Enkelt å ta i bruk
I bildet over ser du symbolet for trådløs betaling. Dersom du har dette symbolet på kortet ditt, kan du betale trådløst. Og dersom det samme symbolet dukker opp på terminalen i butikken betyr det at de kan motta trådløs betaling. Den aller første gangen du «tæpper» vil du bli bedt om å sette kortet i leseren og taste kode. Dette er for å aktivere funksjonen. Neste gang du betaler under 500 kroner trenger du bare kontaktløs betaling uten pin.
Når det gjelder sikkerheten til trådløse kort, er denne godt ivaretatt. Risikoen for å bli tappet mens kortet ligger i lomme/veske er minimal, da man må svært tett inntil kortet for å gjennomføre en betaling. Det viktigste er å ta godt vare på kortet og sperre det så fort som mulig, dersom det blir stjålet/mistet. Dette kan du nå gjøre selv i mobilbanken, og her kan du også aktivere kortet igjen dersom det dukker opp. 

Kilde: Finans Norge