Innskytervalgte medlemmer
Gunnar Sønstebø
Heidi Nilsen Askjem
Jostein Jacobsen
Turid Trevland Rye-Johnson
Elisabeth Møyland Halum
Cecilie Venås Hansen
Kari Gran
Bjarne Sommerstad  (samfunnsfunksjon)

Innskytervalgte varamedlemmer
1. Henning Dahl
2. Lene Knippen Kvernsmyr
3. Erlend Gallis
Anita Kjærås Moland (samfunnsfunksjon)


Egenkapitalbevisvalgte medlemmer
Nils-Ingar Aadne
Bente Broager
Birger Flaatnes
Svein Flåtten

Egenkapitalbevisvalgte varamedlemmer
Laila Røsholt Rød
Tore Steinbråten.


Ansattvalgte medlemmer

Øyvin Hansen 
Siri Dehli Kristiansen
Torild Larsen
Hans Arnt Narum

Ansattvalgte varamedlemmer
Linda Bjønnes
Astrid Fodnæss Sørsdal